Advertisement

Nieuw onderzoek naar de afbouw van antidepressiva

 • Otto MaarsinghEmail author
Nieuws
 • 2 Downloads

Samenvatting

In Nederland krijgen meer dan 1 miljoen mensen antidepressiva voorgeschreven, vooral voor depressie. Onderhoudsbehandeling met antidepressiva verkleint de kans op terugval, maar heeft ook nadelen. Hoewel de NHG-Standaard Depressie op consensus gebaseerde adviezen geeft over het afbouwen van antidepressiva, is onduidelijk of, wanneer en bij wie antidepressiva kunnen worden afgebouwd. Nieuw onderzoek streeft ernaar behandelaars en patiënten handvatten te bieden bij het veilig afbouwen van antidepressiva.

Literatuur

 1. 1.
  Borges S, Chen YF, Laughren TP, Temple R, Patel HD, David PA, et al. Review of maintenance trials for major depressive disorder: a 25-year perspective from the US Food and Drug Administration. J Clin Psychiatry 2014;75:205-14.
 2. 2.
  Geddes JR, Carney SM, Daview C, Furukawa TA, Kupfer DJ, Frank E, et al. Relapse prevention with antidepressant drug treatment in depressive disorders: a systematic review. Lancet 2003;361:9.
 3. 3.
  Dehue T. De depressie-epidemie: Over de plicht het lot in eigen hand te nemen. 9 ed. Amsterdam/Antwerpen: Augustus, 2008.Google Scholar
 4. 4.
 5. 5.
  NHG-Standaard Depressie (derde, partiële herziening, april 2019). https://www.nhg.org/standaarden/samenvatting/depressie.
 6. 6.
  Multidisciplinaire Richtlijn Depressie (3e revisie, 2013): https://www.nvvp.net/stream/richtlijn-depressie-2013.pdf.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

 1. 1.Huisarts-onderzoekerAmsterdam UMC, locatie Vumc, afdeling Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde

Personalised recommendations