Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 62, Issue 12, pp 6–13 | Cite as

Nieuws

  • Bohn Stafleu van Loghum
Nieuws
  • 13 Downloads

Samenvatting

In het Verenigd Koninkrijk wordt het aantrekken van huisartsen steeds moeilijker. Door de hoge werkdruk en lage waardering vindt menig huisarts het werk niet meer aantrekkelijk en stoppen zittende huisartsen vervroegd. De houdbaarheid van het huidige model voor huisartsen staat daardoor onder druk. In dit kwalitatieve onderzoek gingen de auteurs na hoe inzichten van jonge huisartsen kunnen helpen de overstap van opleiding naar praktijk te verbeteren. De huisartsopleiding is qua duur en programma redelijk vergelijkbaar met Nederland.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations