Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 62, Issue 11, pp 88–91 | Cite as

Antwoord ecg ‘QRS-complex’

  • Bohn Stafleu van Loghum
Casuïstiek
  • 14 Downloads

Samenvatting

Frequentie & regelmaat | Er zijn in 10 seconden 20 QRS-complexen te zien, de frequentie is dus 120/min. Het basisritme is regelmatig. Het interval tussen respectievelijk de QRS-complexen 1 en 3, 6 en 8, 11 en 13, 16 en 18 is namelijk constant 25 mm (1 sec). Dit basisritme wordt echter veelvuldig onderbroken door extra slagen. Er is dus een regelmatige basis met veel onregelmatig vallende complexen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations