Advertisement

Vroegtijdige herkenning van artritis met een scorelijst

 • Bastiaan van DijkEmail author
 • Robin ten Brinck
 • Mattijs Numans
 • Annette van der Helm-van Mil
Onderzoek
 • 4 Downloads

Samenvatting

Inleiding Om de vroege herkenning van artritis te bevorderen kunnen huisartsen in Leiden en omstreken bij twijfel over de aanwezigheid van artritis verwijzen naar een anderhalvelijnsinlooppoli voor gewrichtsonderzoek door een reumatoloog. In andere regio’s is deze laagdrempelige service niet beschikbaar. Om deze regio’s een handvat te bieden onderzochten we op basis van gegevens van de inlooppoli of een eenvoudige scorelijst behulpzaam kan zijn bij het herkennen van artritis.

Methode Patiënten die van september 2010 tot en met september 2015 werden verwezen vanwege twijfel over de aanwezigheid van artritis (n = 1288) vulden een vragenlijst in over hun symptomen. Voor het ontwikkelen en valideren van de scorelijst verdeelden we ze in twee groepen. Vragenlijstonderdelen die samenhingen met de aanwezigheid van artritis bij het gewrichtsonderzoek door de reumatoloog namen we op in een gewogen scorelijst. Deze geeft de kans op artritis weer.

Resultaten We stelden artritis vast bij 41% van de patiënten. De scorelijst bevat slechts zeven factoren: mannelijk geslacht, leeftijd ≥ 60, symptoomduur < 6 weken, ochtendstijfheid > 60 minuten, 1-3 pijnlijke gewrichten, door de patiënt gerapporteerde gewrichtszwelling en moeite met het maken van een vuist. Het gebied onder de ROC-curve was in het ontwikkelingscohort en validatiecohort respectievelijk 0,74 (95%-BI 0,70 tot 0,78) en 0,71 (95%-BI 0,67 tot 0,75).

Conclusie Bij twijfel over de aanwezigheid van artritis kan een eenvoudige scorelijst huisartsen helpen bepalen of zij de patiënt moeten verwijzen. Validatie van de lijst in de eerste lijn is echter nodig.

Literatuur

 1. 1.
  Van Nies JA, Krabben A, Schoones JW, Huizinga TW, Kloppenburg M, Van der Helm-Van Mil AH. What is the evidence for the presence of a therapeutic window of opportunity in rheumatoid arthritis? A systematic literature review. Ann Rheum Dis 2014;73:861-70.
 2. 2.
  Lopez-Olivo MA, Kakpovbia-Eshareturi V, Des Bordes JK, Barbo A, Christensen R, Suarez-Almazor ME. Treating early undifferentiated arthritis: a systematic review and meta-analysis of direct and indirect trial evidence. Arthritis Care Res 2018;70:1355-65.CrossRefGoogle Scholar
 3. 3.
  McLaughlin M, Ostör A. Early treatment of psoriatic arthritis improves prognosis. Practitioner 2014;258:21-4, 3.
 4. 4.
  NHG-werkgroep Artritis. NHG-Standaard Artritis (eerste herziening). Utrecht: Nederlands Huisartsen Genootschap, 2017.
 5. 5.
  Meyfroidt S, Stevens J, De Lepeleire J, Westhovens R, De Cock D, Van der Elst K, et al. A general practice perspective on early rheumatoid arthritis management: a qualitative study from Flanders. Eur J Gen Pract 2015;21:231-7.CrossRefGoogle Scholar
 6. 6.
 7. 7.
 8. 8.
  Van der Linden MPM, Le Cessie S, Raza K, Van der Woude D, Knevel R, Huizinga TWJ, et al. Long-term impact of delay in assessment of patients with early arthritis. Arthritis Rheum 2010;62:3537-46.
 9. 9.
  Van Nies JA, Brouwer E, Van Gaalen FA, Allaart CF, Huizinga TW, Posthumus MD, et al. Improved early identification of arthritis: evaluating the efficacy of Early Arthritis Recognition Clinics. Ann Rheum Dis 2013;72:1295-301.
 10. 10.
  Ten Brinck RM, Van Dijk BT, Van Steenbergen HW, Le Cessie S, Numans ME, Hider SL, et al. Development and validation of a clinical rule for recognition of early inflammatory arthritis. BMJ Open 2019;8:e023552.CrossRefGoogle Scholar
 11. 11.
  Manson JJ, Wing C. The rheumatological history. Medicine 2018;46:156-60.CrossRefGoogle Scholar
 12. 12.
  Aletaha D, Neogi T, Silman AJ, Funovits J, Felson DT, Bingham CO, 3rd, et al. 2010 Rheumatoid arthritis classification criteria: an American College of Rheumatology/European League Against Rheumatism collaborative initiative. Arthritis Rheum 2010;62:2569-81.
 13. 13.
  Newsum EC, De Waal MWM, Van Steenbergen HW, Gussekloo J, Van der Helm-van Mil AHM. How do general practitioners identify inflammatory arthritis? A cohort analysis of Dutch general practitioner electronic medical records. Rheumatology 2016;55:848-53.CrossRefGoogle Scholar
 14. 14.
  Knuiman CA, Schers HJ. Het beloop van aspecifieke artritis. Huisarts Wet 2011;54:234-6.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

 • Bastiaan van Dijk
  • 1
  Email author
 • Robin ten Brinck
  • 2
 • Mattijs Numans
  • 3
 • Annette van der Helm-van Mil
  • 4
 1. 1.Geneeskundestudent/studentonderzoekerLeids Universitair Medisch Centrum (LUMC), afdeling ReumatologieLeidenNederland
 2. 2.Aios reumatologieGroene Hart ZiekenhuisGoudaNederland
 3. 3.afdelingshoofd en hoogleraar huisartsgeneeskundeLeids Universitair Medisch Centrum (LUMC), afdeling Public Health & Eerstelijns GeneeskundeLeidenNederland
 4. 4.Hoogleraar reumatologieLeids Universitair Medisch Centrum (LUMC), afdeling ReumatologieLeidenNederland

Personalised recommendations