Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 62, Issue 11, pp 6–9 | Cite as

Nieuws

  • Bohn Stafleu van Loghum
Nieuws
  • 25 Downloads

Samenvatting

De auteurs van dit literatuuronderzoek selecteerden 29 klinische trials met in totaal 1349 kinderen met chronische ziekten. In deze onderzoeken werden psychologische behandelingen die waren gericht op angst en depressie vergeleken met een controlebehandeling. Er was veel variatie in behandelingen tussen de onderzoeken. De meeste onderzoeken evalueerden cognitieve gedragstherapie (9 onderzoeken) of het aanleren van copingstrategieën (3 onderzoeken) als interventie. De meest voorkomende controlebehandeling was standaardzorg (9 onderzoeken).

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations