Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 62, Issue 11, pp 94–94 | Cite as

Nieuw onderzoek naar afbouwen antihypertensiva bij ouderen

 • Dimokrat HassanEmail author
 • Jorie Versmissen
 • Karin Hek
 • Liset van Dijk
 • Patricia van den Bemt
Nieuws
 • 42 Downloads

Samenvatting

Ongeveer de helft van alle medicatiegerelateerde acute ziekenhuisopnames is potentieel te voorkomen. Van deze ziekenhuisopnames is 18% het gevolg van symptomen als syncope, vallen en duizeligheid. Deze symptomen zijn geassocieerd met het gebruik van (meerdere) antihypertensiva. Nieuw onderzoek van het Erasmus MC en het Nivel richt zich op de vraag of afbouwen van antihypertensiva bij ouderen het aantal ziekenhuisopnames door vallen en duizeligheid kan voorkomen en daarmee de kwaliteit van leven bij ouderen kan verhogen.

Literatuur

 1. De volledige literatuurlijst staat bij dit artikel op www.henw.org.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

 • Dimokrat Hassan
  • 1
  Email author
 • Jorie Versmissen
  • 2
 • Karin Hek
  • 3
 • Liset van Dijk
  • 4
 • Patricia van den Bemt
  • 5
 1. 1.MSc, apothekerErasmus MC, ZiekenhuisapotheekRotterdamNederland
 2. 2.Erasmus MC, Vasculaire geneeskundeRotterdamNederland
 3. 3.Nivel, Farmaceutische zorgUtrechtNederland
 4. 4.Nivel/Rijksuniversiteit Groningen, Farmaceutische zorgUtrecht/GroningenNederland
 5. 5.UMCG, Klinische Farmacie en FarmacologieGroningenNederland

Personalised recommendations