Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 62, Issue 11, pp 56–59 | Cite as

Sociaal kwetsbare groepen in onderzoek en de praktijk

 • Maria van den MuijsenberghEmail author
 • Evelyn van Weel-Baumgarten
 • Erik Teunissen
 • Chris van Weel
Beschouwing

Samenvatting

De problemen van sociaal kwetsbare patiënten, zoals migranten of laaggeletterden, zijn vaak complex. Deze groepen zijn echter ondervertegenwoordigd in onderzoek en praktijkverbeterprojecten, terwijl inzicht in hun ervaringen nodig is voor effectieve persoonsgerichte zorg. Vaak zijn mensen uit deze groepen niet bereid om mee te doen en vinden ze formulieren en vragenlijsten te ingewikkeld. Toch is het heel goed mogelijk om ook deze groep gelijkwaardig te betrekken in onderzoek en praktijk.

Literatuur

 1. 1.
  CBS-statline. Bevolking; kerncijfers. Den Haag: CBS, 2018. Geraadpleegd op 27 april 2019.Google Scholar
 2. 2.
  Stichting Lezen & Schrijven. Feiten en cijfers over laaggeletterdheid. Den Haag: Stichting Lezen & Schrijven, 2018. Geraadpleegd op 27 april 2019.
 3. 3.
  Batterham RW, Hawkins M, Collins PA, Buchbinder R, Osborne RH. Health literacy: applying current concepts to improve health services and reduce health inequalities. Public Health 2016;132:3-12.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

 • Maria van den Muijsenbergh
  • 1
  • 4
  Email author
 • Evelyn van Weel-Baumgarten
  • 2
 • Erik Teunissen
  • 3
 • Chris van Weel
  • 2
  • 5
 1. 1.Huisarts en hoogleraar Gezondheidsverschillen en persoonsgerichte integrale eerstelijnszorgRadboudumc, Afdeling EerstelijnsgeneeskundeNijmegenNederland
 2. 2.Emeritus hoogleraarRadboudumc, Afdeling EerstelijnsgeneeskundeNijmegenNederland
 3. 3.HuisartsHuisartsenpraktijk TeunissenDeventerNederland
 4. 4.Pharos, expertisecentrum gezondheidsverschillenUtrechtNederland
 5. 5.Honorary professor primary health care researchAustralian National University, Department of Health Services Research and PolicyCanberraAustralië

Personalised recommendations