Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 62, Issue 11, pp 36–38 | Cite as

Het beloop van duizeligheid bij ouderen voorspellen

 • Hanneke StamEmail author
 • Otto Maarsingh
 • Martijn Heymans
 • Henk van Weert
 • Hans van der Wouden
 • Henriëtte van der Horst
Onderzoek
 • 39 Downloads

Samenvatting

Inleiding Bij ouderen is duizeligheid vaak een aspecifieke klacht die allerlei oorzaken kan hebben. Wij ontwikkelden en valideerden een voorspellend model om ouderen met een hoog risico op een ongunstig beloop van duizeligheid te kunnen identificeren.

Methode Wij gebruikten de gegevens van twee prospectieve cohorten. Het ‘ontwikkelcohort’ telde 203 deelnemers van 65 jaar of ouder die in 2015 en 2016 de huisarts bezochten voor duizeligheid waarvan ze aanzienlijke beperkingen ondervonden. Deze deelnemers hadden een score ≥ 30 op de Dizziness Handicap Inventory (DHI), een zelfrapportagevragenlijst met een scorebereik van 0 tot 100. Het ‘validatiecohort’ telde 415 patiënten van 65 jaar en ouder die in 2006 en 2007 de huisarts bezochten voor duizeligheid.

Resultaten Een combinatie van vier risicofactoren bleek een ongunstig beloop van duizeligheid goed te voorspellen: een hoge score op een verkorte versie van de DHI, een hoge leeftijd, een hartritmestoornis in de voorgeschiedenis en duizeligheid bij omhoogkijken.

Conclusie De ontwikkelde risicoscore is gebaseerd op vier gemakkelijk te achterhalen risicofactoren en daarmee eenvoudig toepasbaar in de praktijk. Een hoge risicoscore kan voor de huisarts aanleiding zijn om potentieel bijdragende factoren van duizeligheid te behandelen.

Literatuur

 1. 1.
  Maarsingh OR, Dros J, Schellevis FG, Van Weert HC, Bindels PJ, Van der Horst HE. Dizziness reported by elderly patients in family practice: prevalence, incidence, and clinical characteristics. BMC Fam Pract 2010;11:2.
 2. 2.
  Stam H, Harting T, Van der Sluijs M, Van Marum R, Van der Horst HE, Van der Wouden JC, et al. Usual care and management of fall risk increasing drugs in older dizzy patients in Dutch general practice. Scand J Prim Health Care 2016;34:165-71.
 3. 3.
  Dros J, Maarsingh OR, Beem L, Van der Horst HE, Ter Riet G, Schellevis FG, et al. Impact of dizziness on everyday life in older primary care patients: a cross-sectional study. Health Qual Life Outcomes 2011;9:44.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

 • Hanneke Stam
  • 1
  Email author
 • Otto Maarsingh
  • 2
 • Martijn Heymans
  • 3
 • Henk van Weert
  • 4
 • Hans van der Wouden
  • 5
 • Henriëtte van der Horst
  • 6
 1. 1.Huisarts i.o. en onderzoekerAmsterdam UMC, locatie VUmc, Afdeling Huisartsgeneeskunde en -OuderengeneeskundeAmsterdamNederland
 2. 2.Huisarts-onderzoeker en epidemioloogAmsterdam UMC, locatie VUmc, Afdeling Huisartsgeneeskunde en -OuderengeneeskundeAmsterdamNederland
 3. 3.Senior onderzoekerAmsterdam UMC, locatie VUmc, Afdeling Epidemiologie en BiostatistiekAmsterdamNederland
 4. 4.Huisarts, hoogleraar HuisartsgeneeskundeAmsterdam UMC, locatie AMC, Afdeling HuisartsgeneeskundeAmsterdamNederland
 5. 5.Universitair hoofddocentAmsterdam UMC, locatie VUmc, Afdeling Huisartsgeneeskunde en -OuderengeneeskundeAmsterdamNederland
 6. 6.Huisarts, hoogleraar HuisartsgeneeskundeAmsterdam UMC, locatie VUmc, Afdeling Huisartsgeneeskunde en -OuderengeneeskundeAmsterdamNederland

Personalised recommendations