Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 62, Issue 11, pp 92–92 | Cite as

Taakverschuiving van huisarts naar verpleegkundige

 • Joke KorevaarEmail author
 • Gé Donker
Nieuws
 • 43 Downloads

Samenvatting

De werkdruk van huisartsen is hoog en wordt nog hoger door veroudering van de bevolking en een dreigend tekort aan huisartsen. Een oplossing is om verpleegkundigen taken te laten overnemen van de huisarts. De auteurs van een cochranereview bekeken wat patiënten, huisartsen en verpleegkundigen hiervan vinden en welke ervaring ze hiermee hebben. Daaruit blijkt dat goede scholing, goede verwijsmogelijkheden, duidelijke taakverdeling en goede begeleiding randvoorwaarden voor succes zijn.

Literatuur

 1. 1.
  Karimi-Shahanjarini A, Shakibazadeh E, Rashidian A, Hajimiri K, Glenton C, Noyes J, et al. Barriers and facilitators to the implementation of doctor-nurse substitution strategies in primary care: a qualitative evidence synthesis. Cochrane Database Syst Rev 2019;4:CD010412.Google Scholar
 2. 2.
  Van Hassel D, Batenburg R, Van der Velden L. Praktijkondersteuners (POH’s) in beeld. Aantallen, kenmerken en geografische spreiding in Nederland. Utrecht: Nivel, 2016.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

 1. 1.Programmaleider Huisartsgeneeskundige zorgNivelUtrechtNederland
 2. 2.Huisarts-epidemioloog en coördinator Peilstations Nivel Zorgregistraties Eerste LijnNivelUtrechtNederland

Personalised recommendations