Advertisement

In memoriam Harry Crebolder

  • J. W. M. Muris
  • C. van Weel
Nieuws
  • 1 Downloads

Samenvatting

Op 30 maart 2019 is professor Harry Crebolder op 81-jarige leeftijd overleden. Hij was emeritus hoogleraar en oud-vakgroepvoorzitter huisartsgeneeskunde van de Universiteit Maastricht.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • J. W. M. Muris
    • 1
  • C. van Weel
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations