Advertisement

Microspirometrie en COPD

  • Bohn Stafleu van Loghum
Kennistoets
  • 1 Downloads

Samenvatting

In zijn artikel over microspirometrie en COPD stelt Schermer dat huisartsen een probleem ervaren bij de diagnostiek van patiënten met luchtwegklachten. Welke probleem noemt hij?

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations