Advertisement

Migraine en botulinetoxine

  • Frans DekkerEmail author
Nieuws
  • 3 Downloads

Samenvatting

Behandeling van hoofdpijn met botulinetoxine spreekt tot de verbeelding. Patiënten denken ten onrechte dat het tevens rimpels aanpakt en dat wanneer het niet baat het ook niet schaadt. Toedieners en leveranciers hebben commerciële belangen en het effect is beperkt. Er is mogelijk een indicatie bij (hoog-) frequente migraineaanvallen en bij chronische migraine (onder andere minimaal vijftien dagen per maand hoofdpijn).

Literatuur

  1. 1.
    Herd CP, et al. Botulinum toxins for the prevention of migraine in adults. Cochrane Database Systematic Rev 2018;6:CD011616.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  1. 1.HuisartsIlpendamNederland

Personalised recommendations