Advertisement

App/webtip Hartklepgame

  • Annet Sollie
  • Bart Timmers
Nieuws

Samenvatting

Deze ‘serious game’ is een idee van twee cardiologen: dr. Renee van den Brink (AMC) en dr. Janneke Wittekoek (Heart Life Klinieken). Doel is het verbeteren van kennis en vaardigheden op het gebied van cardiologisch onderzoek en auscultatie aan de hand van (twee) virtuele patiënten. Een heus consult wordt nagespeeld in een fraai vormgegeven 3D-spreekkamer met een patiënt. Sympathiek is dat je bij een behaalde tevredenheidsscore van 87% ook een accreditatiepunt krijgt.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Annet Sollie
    • 1
  • Bart Timmers
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations