Advertisement

Lezers tevreden over nieuwe H&W

  • Ivo SmeeleEmail author
  • Judith Mulder
Nieuws
  • 1 Downloads

Samenvatting

H&W is in 2018 veranderd, maar wat vinden de lezers daarvan? Ruim 700 huisartsen reageerden op onze enquête. De meeste lezers vinden de veranderingen positief, de waardering is hoog en de leesbaarheid enorm toegenomen. De nieuwsbrief en de website worden veel gebruikt en voorzien in een behoefte. De respondenten doen suggesties voor verdere verbetering (praktijkgerichtheid, website, spelelementen en podcasts) waarmee H&W aan de slag gaat.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Hoofdredacteur Huisarts en WetenschapNederlands Huisartsen GenootschapUtrechtNederland
  2. 2.Eindredacteur Huisarts en WetenschapNederlands Huisartsen GenootschapUtrechtNederland

Personalised recommendations