Advertisement

Webtip ‘Medischescholing.nl’

  • Annet Sollie
  • Bart Timmers
Nieuws

Samenvatting

De website Medischescholing.nl is opgezet door huisarts Kasper Maltha en basisarts Richard Supheert. Beiden zijn bijzonder geïnteresseerd in onderwijs, zoals te lezen is in het colofon. Eén van de slogans op de website is “13.000 huisartsen, 1500 aanbieders, 1 website”.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) 2019

Authors and Affiliations

  • Annet Sollie
    • 1
  • Bart Timmers
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations