Advertisement

Veelgestelde vragen over meningokokken

  • Masja LoogmanEmail author
NHG

Samenvatting

In de afgelopen jaren neemt het aantal gevallen van invasieve meningokokkenziekte veroorzaakt door de meningokok type W in Nederland toe. Om het aantal ziektevallen te beperken krijgen peuters van 14 maanden en tieners vanaf 14 jaar sinds 2018 het MenACWYvaccin aangeboden. Hieronder vindt u een selectie van een aantal veelgestelde vragen aan het NHG over invasieve meningokokkenziekte en het MenACWYvaccin.

LITERATUUR

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) 2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Wetenschappelijk medewerkerNederlands Huisartsen Genootschap, afdeling Richtlijnontwikkeling en WetenschapUtrechtNederland

Personalised recommendations