Advertisement

Een kaderopleiding dermato-oncologie is prematuur

 • Lex GoudswaardEmail author
Opinie

Samenvatting

Het pleidooi voor een kaderopleiding dermato-oncologie sluit aan bij de trend dat huisartsen zich naast de gebruikelijke zorg ook specialiseren in chirurgische verrichtingen. Deze (extra) vormen van specialistische zorg in de huisartsenpraktijk zijn welkom, maar er is op het moment weinig reden een kaderopleiding dermato-oncologie op te zetten. Het antwoord ligt in de beroepsopleiding.

Literatuur

 1. 1.
  Bruens ML. Oncologische huidzorg door huisartsen kan beter. Tijd voor een kaderopleiding dermato-oncologie. Huisarts Wet 2019;62:DOI:10.1007/s12445-019-0031-0.Google Scholar
 2. 2.
  De Boer A, Boomsma L. Aanbod huisartsgeneeskundige zorg.Utrecht: LHV, 2015.
 3. 3.
 4. 4.
  Bekkering GM, Wubbels SP, Meijer GM, Schermer TR. Behandeling van contracturen van Dupuytren. Huisarts Wet 2015;58:406-12.
 5. 5.
  Van Hassel D, Korevaar J, Batenburg R, Schellevis F. De Toekomstvisie huisartsenzorg 2022, waar staat de huisartsenzorg anno 2014? Utrecht: NIVEL, 2015.
 6. 6.
  Zaat J. De kern van het vak (3): Generalisme versus specialisme. Huisarts Wet 2019;62:DOI:10.1007/s12445-018-0398-4.
 7. 7.
  Van den Bosch WJ. Hoe groot is de kleine chirurgie? Een literatuuronderzoek. Huisarts Wet 1988;31:32-5.Google Scholar
 8. 8.
  Goudswaard AN, In ’t Veld CJ, Kramer WL, redactie. Handboek verrichtingen in de huisartsenpraktijk. 6e dr. Houten: Prelum, 2018.Google Scholar
 9. 9.
  Baaten GG, Buis PA, Damen Z, De Haas ER, Van der Heide WK, Opstelten W, et al. NHG-Standaard Verdachte huidafwijkingen. Huisarts Wet 2017;60:276-90.
 10. 10.
  De Jongh E, Van der Weele GM, Verduijn MM. NHG-Behandelrichtlijn Hordeolum en chalazion. Utrecht: NHG, 2017.
 11. 11.
  Competentieprofiel van de huisarts, 2016. Utrecht: Huisartsopleiding Nederland, 2016.
 12. 12.
  Landelijk opleidingsplan voor de opleiding tot huisarts. Utrecht: Huisartsopleiding Nederland, 2016.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) 2019

Authors and Affiliations

 1. 1.HuisartsHoutenNederland

Personalised recommendations