Advertisement

Effect primaire cardiovasculaire preventie bij ouderen

 • Emma van Bussel
 • Wim Busschers
 • Eric Moll van Charante
 • Marieke Hoevenaar-Blom
 • Edo Richard
 • Willem van Gool
 • Ron Peters
Onderzoek
 • 2 Downloads

Samenvatting

Inleiding Het is niet duidelijk of cardiovasculaire interventies in de eerste lijn het risico op cardiovasculaire ziekten bij ouderen daadwerkelijk verlagen.

Methode Deelnemers waren 2254 thuiswonende ouderen (70-78 jaar) zonder cardiovasculaire ziekten in de voorgeschiedenis, die afkomstig waren uit het preDIVA-onderzoek (Preventie van Dementie door Intensieve VAatzorg). De interventiegroep kreeg elke vier maanden vasculaire zorg in de huisartsenpraktijk. De controlegroep ontving standaardzorg. De onderzoekers keken naar het effect van de interventie op de intermediaire uitkomst SCORE-OP (‘Systematic COronary Risk Evaluation in Older Persons’), een maat voor het tienjaarsrisico op cardiovasculaire sterfte, die gebaseerd is op zes cardiovasculaire risicofactoren.

Resultaten De interventie bleek geen effect te hebben op cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit (in gemiddeld ruim zes jaar). De SCORE-OP steeg 0,60% (95%-BI -0,01 tot 1,20) minder in de interventiegroep vergeleken met de controlegroep. In de interventiegroep was er een grotere daling in systolische bloeddruk van 2,4 mmHg (95%-BI 0,9 tot 3,9) en een sterkere afname van het aantal rokers met 1,9% (95%-BI 0,4 tot 3,4) vergeleken met de controlegroep.

Conclusie Intensieve vaatzorg door de praktijkondersteuner voor thuiswonende ouderen zonder cardiovasculaire voorgeschiedenis resulteerde in een grotere daling in de bloeddruk en het rookgedrag dan de standaardzorg. Deze interventie leidde echter niet tot een gunstiger cardiovasculair risicoprofiel volgens de SCORE-OP of tot een reductie van de cardiovasculaire morbiditeit of mortaliteit.

Literatuur

 1. 1.
 2. 2.
  Ahmadi SF, Streja E, Zahmatkesh G, Streja D4, Kashyap M5, Moradi H, et al. Reverse epidemiology of traditional cardiovascular risk factors in the geriatric population. J Am Med Dir Assoc 2015;16:933-9.
 3. 3.
 4. 4.
  Wiersma Tj, Goudswaard AN, redacteuren. NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement. NHG-Standaarden voor de huisarts. Versie 2007. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2007.Google Scholar
 5. 5.
 6. 6.
  Cooney MT, Selmer R, Lindman A, Tverdal A, Menotti A, Thomsen T, et al. Cardiovascular risk estimation in older persons: SCORE O.P. Eur J Prev Cardiol 2016;23:1093-103.
 7. 7.
  Van Bussel EF, Hoevenaar-Blom MP, Busschers WB, Richard E, Peters RJG, Van Gool WA, et al. Effects of primary cardiovascular prevention on vascular risk in older adults. Am J Prev Med 2018;55:368-75.
 8. 8.
  Beckett NS, Peters R, Fletcher AE, Staessen JA, Liu L, Dumitrascu D, et al. Treatment of hypertension in patients 80 years of age or older. N Engl J Med 2008;358:1887-98.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) 2019

Authors and Affiliations

 • Emma van Bussel
  • 1
 • Wim Busschers
  • 2
 • Eric Moll van Charante
  • 3
 • Marieke Hoevenaar-Blom
  • 4
 • Edo Richard
  • 5
 • Willem van Gool
  • 6
 • Ron Peters
  • 7
 1. 1.AiothoAmsterdam UMC, UvA, afdeling HuisartsgeneeskundeAmsterdamNederland
 2. 2.StatisticusAmsterdam UMC, UvA, afdeling HuisartsgeneeskundeAmsterdamNederland
 3. 3.Principal investigator, huisartsAmsterdam UMC, UvA, afdeling HuisartsgeneeskundeAmsterdamNederland
 4. 4.Post-doc, epidemioloogAfdeling NeurologieNijmegenNederland
 5. 5.Principal investigator, neuroloog (ook bij Radboud UMC, afdeling Neurologie, Nijmegen)Afdeling NeurologieNijmegenNederland
 6. 6.Hoogleraar neurologieAfdeling NeurologieNijmegenNederland
 7. 7.CardioloogAfdeling CardiologieNijmegenNederland

Personalised recommendations