Advertisement

Probiotica tegen diarree bij chemo- of radiotherapie

  • Mirrian HilbinkEmail author
Nieuws

Samenvatting

Meer dan de helft van de patiënten die chemo- of radiotherapie krijgt, heeft last van diarree. Aanhoudende en veelvuldig optredende diarree kan leiden tot voedingstekorten en de kwaliteit van leven beïnvloeden. Ernstige diarree kan ervoor zorgen dat de behandeling moet worden aangepast, gestopt of uitgesteld. Probiotica zouden diarree tegengaan, maar de auteurs van een recente Cochrane-review vonden daarvoor slechts zeer gering bewijs, dat bovendien van lage kwaliteit was.

Literatuur

  1. 1.
    Wei D, Heus P, Van de Wetering FT, Van Tienhoven G, Verleye L, Scholten RJ. Probiotics for the prevention or treatment of chemotherapy- or radiotherapy-related diarrhoea in people with cancer. Cochrane Database Syst Rev 2018;8:CD008831.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) 2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Klinisch epidemioloogWetenschapsbureau, Jeroen Bosch Ziekenhuis

Personalised recommendations