Advertisement

Levenseindewens bij dementie

  • Geert van der Aa
Nieuws

Samenvatting

De auteurs portretteren de problematiek van de levenseindewens bij dementie bij zeven mensen met dementie. Zij leerden deze mensen kennen met de door hen uitgesproken en neergelegde levenseindewens in hun dementeringsproces. Dit boek biedt daarvan liefdevol geschetste portretten.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) 2019

Authors and Affiliations

  • Geert van der Aa
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations