Advertisement

Uw diagnose

  • Bohn Stafleu van Loghum
Uw diagnose
  • 11 Downloads

Samenvatting

Een 10-jarig meisje heeft sinds enkele weken multipele pukkels in het gezicht. Ze jeuken een beetje en breiden zich steeds verder uit.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) 2019

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations