Advertisement

CWO-weekend ‘De reis van de onderzoeker’

 • Frans Dekker
 • Prudence Rümke-Gemmeke
 • Kees de Kock
 • Sipke Zijlstra
Nieuws
 • 2 Downloads

Samenvatting

Begin april 2019 vindt het jaarlijkse CWO-weekend plaats. Het thema van dit jaar is: ‘De reis van de onderzoeker’. We laten uitgebreid de revue passeren wat een beginner zoal tegenkomt op weg naar onderzoeker worden. Zoals gebruikelijk op een CWO-weekend, in stapjes en in groepjes, lopen we alles na van plan tot financiering tot uitvoering. Ook opleiding komt aan bod. En deskundige begeleiding is verzekerd.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) 2019

Authors and Affiliations

 • Frans Dekker
  • 1
 • Prudence Rümke-Gemmeke
  • 1
 • Kees de Kock
  • 1
 • Sipke Zijlstra
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations