Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 62, Issue 2, pp 3–3 | Cite as

Verpakken of niet verpakken van specula

  • Nadine Rasenberg
Redactioneel
  • 10 Downloads

Samenvatting

Gesteriliseerde specula liggen altijd keurig verpakt klaar in blauw plastic. Het verpakken en steriliseren is een tijdrovende taak voor de assistente.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) 2019

Authors and Affiliations

  • Nadine Rasenberg
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations