Advertisement

Discussie behandeling bekkengordelpijn

 • Jan Mens
Ingezonden
 • 2 Downloads

Samenvatting

De Jongh en Pol zijn in hun artikel terughoudend met het gebruik van een bekkenband omdat “…het nut daarvan in de meeste onderzoeken niet kon worden aangetoond.” Ze verwijzen daarbij naar acht publicaties die deels niet gaan over bekkenbanden en deels verwijzen naar elkaar. Naar mijn weten zijn er vijf vergelijkende onderzoeken gedaan.1-5 Vier hiervan worden gebruikt in de review van Gutke en collega’s. Zij concluderen: “…the evidence was strong for positive effects of pelvic belts.”6 Twee van de vijf onderzoeken laten zien dat de bekkenband waarschijnlijk geen effect heeft bij patiënten met anterieure bekkenpijn.1,3

Literatuur

 1. 1.
  Bertuit J, Van Lint CE, Rooze M, Feipel V. Pregnancy and pelvic girdle pain: Analysis of pelvic belt on pain. J Clin Nurs 2018;27(1-2):e129-37. DOI: 10.1111/jocn.13888.Google Scholar
 2. 2.
  Carr CA. Use of a maternity support binder for relief of pregnancy-related back pain. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs 2003;32:495-502.Google Scholar
 3. 3.
  Depledge J, McNair PJ, Keal C, Williams M. Management of symphysis pubis dysfunction during pregnancy using exercise and pelvic support belts. Phys Ther 2005;85:1290-300.Google Scholar
 4. 4.
  Kalus SM, Kornman LH, Quinlivan JA, Managing back pain in pregnancy using a support garment: a randomised trial. BJOG 2008;115:68-75.Google Scholar
 5. 5.
  Kordi R, Abolhasani M, Rostami M e.a. Comparison between the effect of lumbopelvic belt and home based pelvic stabilizing exercise on pregnant women with pelvic girdle pain; a randomized controlled trial. J Back Musculoskelet Rehabil 2013;26(2):133-9. doi: 10.3233/BMR-2012-00357.Google Scholar
 6. 6.
  Gutke A, Betten C, Degerskär K, Pousette S, Olsén MF. Treatments for pregnancy-related lumbopelvic pain: a systematic review of physiotherapy modalities. Acta Obstet Gynecol Scand 2015;94:1156-67.Google Scholar

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) 2019

Authors and Affiliations

 • Jan Mens
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations