Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 62, Issue 2, pp 55–55 | Cite as

Streefwaarden bij behandeling hypertensie

  • Tjerk WiersmaEmail author
Nieuws
  • 14 Downloads

Samenvatting

Verhoogde bloeddruk is een belangrijke risicofactor voor hart- en vaatziekten. Vooral mensen die reeds bekend zijn met een hartvaatziekte hebben een verhoogd risico. De meest gehanteerde streefwaarde bij behandeling van verhoogde bloeddruk is 140/90 mmHg. In een Cochrane-review werd onderzocht of mensen die al een hart- of vaatziekte hebben gehad beter af zouden zijn als hun bloeddruk nog verder wordt verlaagd.

Literatuur

  1. 1.
    Saiz LC, Gorricho J, Garjón J, Celaya MC, Erviti J, Leache L. Blood pressure targets for the treatment of people with hypertension and cardiovascular disease. Cochrane Database Syst Rev 2018;7:CD010315.Google Scholar

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) 2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Senior wetenschappelijk medewerkerNederlands Huisartsen GenootschapUtrechtNederland

Personalised recommendations