Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 62, Issue 2, pp 12–16 | Cite as

Kan het diagnostisch traject bij kanker sneller?

 • Nicole Felice van ErpEmail author
 • Charles Helsper
 • Petra Peeters
 • Niek de Wit
Onderzoek
 • 54 Downloads

Samenvatting

Inleiding Het is niet bekend hoe lang de verschillende fases van het diagnostisch traject voor kanker in Nederland duren. Dit onderzoek brengt dit voor de vijf meest voorkomende kankersoorten in kaart.

Methode Een retrospectief cohortonderzoek in geanonimiseerde huisartsdossiers en de Nederlandse kankerregistratie. De onderzoekers bepaalden de mediane duur van 1) het huisartsinterval (HI); de periode vanaf het eerste kankergerelateerde consult bij de huisarts tot de verwijzing; 2) het verwijzingsinterval (VI): de verwijzing tot de diagnosestelling; 3) het behandelinterval (BI): van de diagnosestelling tot de start van de behandeling; 4) het diagnostisch interval (DI): vanaf het eerste kankergerelateerde consult bij de huisarts tot de diagnosestelling en 5) het zorginterval (ZI): vanaf het eerste kankergerelateerde consult bij de huisarts tot de start van de behandeling.

Resultaten Voor 301, 309, 197, 237 en 149 patiënten met respectievelijk borst-, colorectale, long- en prostaatkanker, en melanoom was de mediane duur van HI, VI en DI het kortst voor borstkanker en melanoom (DI 7 en 21 dagen), middellang voor long- en colorectale kanker (DI 49 en 54 dagen) en het langst voor prostaatkanker (DI 137 dagen). Hoewel de duur van de diagnostische intervallen bij alle kankersoorten voor het grootste deel van de patiënten beperkt was, was bij 10 tot 25% van de patiënten de duur opvallend lang. Bij colorectale kanker werd bij stijgende DI-duur steeds meer tijd bij de huisarts gespendeerd.

Conclusie De duur van het diagnostisch proces bij kanker lijkt voor het grootste deel van de patiënten weinig ruimte voor substantiële verbetering te geven. Binnen de groep patiënten met de langste diagnostische trajecten (10 tot 25%) zien we echter een sterke toename van de duur. Vooral voor colorectale kanker lijkt het relevant om te onderzoeken hoe de lengte van het huisartsinterval kan worden verkort.

Literatuur

 1. 1.
  Neal RD. Do diagnostic delays in cancer matter? Br J Cancer 2009;101(Suppl 2):S9-12.
 2. 2.
 3. 3.
  Neal RD, Tharmanathan P, France B, Din NU, Cotton S, Fallon-Ferguson J, et al. Is increased time to diagnosis and treatment in symptomatic cancer associated with poorer outcomes? Systematic review. Br J Cancer 2015;112(Suppl 1):S92-107.
 4. 4.
 5. 5.
  Weller D, Vedsted P, Rubin G, Walter FM, Emery J, Scott S, et al. The Aarhus statement: improving design and reporting of studies on early cancer diagnosis. Br J Cancer 2012;106:1262-7.
 6. 6.
 7. 7.
  Smeets HM, Kortekaas MF, Rutten FH, Bots ML, Van der Kraan W, Daggelders G, et al. Routine primary care data for scientific research, quality of care programs and educational purposes: the Julius General Practitioners’ Network (JGPN). BMC Health Serv Res 2018;18:735.
 8. 8.
  Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). Cijfers over kanker. Geraadpleegd op 21 maart 2016.
 9. 9.
  Hansen RP, Vedsted P, Sokolowski I, Søndergaard J, Olesen F. Time intervals from first symptom to treatment of cancer: a cohort study of 2,212 newly diagnosed cancer patients. BMC Health Serv Res 2011;11:284.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) 2018

Authors and Affiliations

 • Nicole Felice van Erp
  • 1
  Email author
 • Charles Helsper
  • 2
 • Petra Peeters
  • 3
 • Niek de Wit
  • 4
 1. 1.Arts in opleiding tot huisarts en onderzoekerJulius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, UMC Utrecht/Universiteit UtrechtUtrechtNederland
 2. 2.Senior arts-onderzoekerJulius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, UMC Utrecht/Universiteit UtrechtUtrechtNederland
 3. 3.Hoogleraar Epidemiologie van chronische ziektenJulius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, UMC Utrecht/Universiteit UtrechtUtrechtNederland
 4. 4.Huisarts/hoofd afdeling HuisartsgeneeskundeJulius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, UMC Utrecht/Universiteit UtrechtUtrechtNederland

Personalised recommendations