Advertisement

Onvoldoende bewijs dat vitamine D bij moeheid helpt

 • Eline GroenlandEmail author
 • Remy Bemelmans
 • Saskia van Vugt
 • Jan Westerink
Nieuws
 • 3 Downloads

Samenvatting

Moeheid is een veelvoorkomende klacht in de huisartsen-praktijk. 1 Een relatie tussen vitamine D-deficiëntie en moeheidsklachten wordt regelmatig gesuggereerd in lekenliteratuur, op internet en door uw vermoeide patiënten. 2 4 De Landelijke Eerstelijns Samenwerkingsafspraak (LESA) Rationeel aanvragen van laboratoriumdiagnostiek vermeldt in het hoofdstuk over vitamine D-deficiëntie dat moeheid geen indicatie is voor spiegelbepaling of suppletie van vitamine D. 5 Deze CAT komt tot dezelfde conclusie.

Literatuur

 1. 1.
  Kroenke K, Wood DR, Mangelsdorff AD, Meier NJ, Powell JB. Chronic fatigue in primary care. Prevalence, patient characteristics, and outcome. JAMA 1988;260(7):929-34.Google Scholar
 2. 2.
  McCarty DE. Resolution of hypersomnia following identification and treatment of vitamin D deficiency. J Clin Sleep Med 2010;6(6):605-8.Google Scholar
 3. 3.
  Johnson K, Sattari M. Vitamin D deficiency and fatigue: an unusual presentation. Springerplus 2015;4:584.Google Scholar
 4. 4.
  Zonne. (Chronische) vermoeidheid door vitamine D- of B12-tekort [Internet]. info.nu.nl. 2017 [cited 2017 Feb 3]. Available from: https://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/120373-chronische-vermoeidheid-door-vitamine-d-of-b12-tekort.html.
 5. 5.
  Nederlands Huisartsen Genootschap. Vitamine D-deficiëntie. In: LESA Rationeel aanvragen van laboratoriumdiagnostiek. https://www.nhg.org/themas/publicaties/vitamine-d-deficientie-samenvatting. Utrecht: NHG, 2018.
 6. 6.
  Witham MD, Adams F, McSwiggan S, Kennedy G, Kabir G, Belch JJF, et al. Effect of intermittent vitamin D3 on vascular function and symptoms in chronic fatigue syndrome: a randomised controlled trial. Nutr Metab Cardiovasc Dis 2015;25(3):287-94.Google Scholar
 7. 7.
  Roy S, Sherman A, Monari-Sparks MJ, Schweiker O, Hunter K. Correction of Low Vitamin D Improves Fatigue: Effect of Correction of Low Vitamin D in Fatigue Study (EViDiF Study). N Am J Med Sci 2014;6(8):396-402.Google Scholar
 8. 8.
  Nowak A, Boesch L, Andres E, Battegay E, Hornemann T, Schmid C, et al. Effect of vitamin D3 on self-perceived fatigue: A double-blind randomized placebo-controlled trial. Medicine (Baltimore) 2016;95(52):e5353.Google Scholar
 9. 9.
  Stein KD, Jacobsen PB, Blanchard CM, Thors C. Further validation of the multidimensional fatigue symptom inventory-short form. J Pain Symptom Manage 2004;27(1):14-23.Google Scholar
 10. 10.
  Piper BF. Measuring fatigue. In: Stromborg M, Olsen J, editors. Instruments for clinical health care research. USA, Sudbury MA: Jones and Bartlett Publishers, 2004:538-69.Google Scholar
 11. 11.
  Michielsen HJ, De Vries J, Van Heck GL. Psychometric qualities of a brief self-rated fatigue measure: The Fatigue Assessment Scale. J Psychosom Res 2003;54(4):345-52.Google Scholar
 12. 12.
  De Kleijn WPE, De Vries J, Wijnen PAHM, Drent M. Minimal (clinically) important differences for the Fatigue Assessment Scale in sarcoidosis. Respir Med 2011;105(9):1388-95.Google Scholar

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) 2018

Authors and Affiliations

 • Eline Groenland
  • 1
 • Remy Bemelmans
  • 2
 • Saskia van Vugt
  • 3
 • Jan Westerink
  • 4
 1. 1.Arts-assistent interne geneeskundeZiekenhuis Gelderse Vallei, afdeling Interne geneeskundeEdeNederland
 2. 2.Internist-vasculair geneeskundigeZiekenhuis Gelderse Vallei, afdeling Interne geneeskundeEdeNederland
 3. 3.Julius centrum, Universitair Medisch Centrum Utrecht, afdeling huisartsgeneeskundeUtrechtNederland
 4. 4.Universitair Medisch Centrum Utrecht, afdeling Vasculaire geneeskundeUtrechtNederland

Personalised recommendations