Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 62, Issue 1, pp 58–58 | Cite as

Meer kans op perforaties bij spiraal postpartum

  • Maartje SchouwenburgEmail author
Nieuws
  • 18 Downloads

Samenvatting

Bij plaatsing van een spiraal na de bevalling is er een kleine (< 1%) kans op een baarmoederperforatie. Uitstel van plaatsing van een spiraal tot zes maanden postpartum lijkt het risico daarop te verminderen. Daarom is het advies om samen met de patiënt een afweging te maken tussen het perforatierisico en het belang van betrouwbare anticonceptie.

Literatuur

  1. 1.
    Brand A, Bruinsma A, Van Groeningen K, Kalmijn S, Kardolus I, Peerden M, et al. NHG-Standaard Anticonceptie. Huisarts Wet 2011:54:652-76.
  2. 2.
    Caliskan E, Öztürk N, Dilbaz Ö, Dilbaz S. Analysis of risk factors associated with uterine perforation by intrauterine devices. Eur J Contracept Reprod Health Care 2003;8:150-5.
  3. 3.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) 2018

Authors and Affiliations

  1. 1.Huisarts-in-opleidingAmsterdam UMC, Vrije Universiteit, afdeling Huisartsgeneeskunde en OuderengeneeskundeAmsterdamNederland

Personalised recommendations