Advertisement

Psychoanalytische lessen voor iedere hulpverlener

  • Erik van Gijssel
Nieuws
  • 11 Downloads

Samenvatting

Dit handzame, psychoanalytische boekje is vlot geschreven en geschikt voor alle huisartsen en poh-ggz. Het bevat een aantal praktische hoofdstukken en lessen voor iedere hulpverlener.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Erik van Gijssel
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations