Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 62, Issue 1, pp 24–27 | Cite as

Beschikbaarheid voor palliatieve zorg tijdens ANW-uren

 • Erik PlatEmail author
 • Yvonne Peters
 • Marleen Smits
 • Paul Giesen
Onderzoek
 • 39 Downloads

Samenvatting

Inleiding Continuïteit in de zorg voor palliatieve patiënten verhoogt de kwaliteit van de zorg. Tijdens avond-, nacht- en weekenduren (ANW-uren) verricht de huisartsenpost of de eigen huisarts de palliatieve zorg. Doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van de bereikbaarheid en beschikbaarheid van Nederlandse huisartsen voor palliatieve zorg voor de eigen patiënt tijdens ANW-uren.

Methode Observationeel dwarsdoorsnedeonderzoek met behulp van een digitale vragenlijst onder alle praktijkhoudende huisartsen van tien huisartsenposten verspreid over Nederland.

Resultaten De onderzoekers kregen 524 (29,6%) bruikbare vragenlijsten terug. Van de huisartsen is 60,8% tijdens ANW-uren via de eigen privételefoon persoonlijk beschikbaar voor eigen patiënten (telefonisch en voor visites). Acht procent draagt de zorg over aan een collega uit dezelfde huisartsenpraktijk en een klein deel van de huisartsen (12,2%) delegeert de palliatieve zorg volledig aan de huisartsenpost. Mannelijke huisartsen, huisartsen die meer dagen per week werken en huisartsen op het platteland zijn significant vaker persoonlijk beschikbaar voor hun palliatieve patiënten. Er is geen relatie met leeftijd, werkervaring en soort praktijk.

Conclusie Bijna tweederde van de huisartsen is tijdens ANW-uren persoonlijk beschikbaar voor de eigen palliatieve patiënten en slechts een klein deel van de huisartsen delegeert de zorg voor deze groep volledig aan de huisartsenpost. Aangezien de concentratie van zorg voor palliatieve patiënten in de terminale fase fors toeneemt, pleiten de auteurs voor een zo groot mogelijke bereikbaarheid en beschikbaarheid van huisartsen in deze fase.

Literatuur

 1. 1.
  Schers H, Bor H, Van der Bosch W, Grol R. GPs’ attitudes to personal continuity: findings from everyday practice differ from postal surveys. Br J Gen Pract 2006;56:536-8.
 2. 2.
  Michiels E, Deschepper R, Van Der Kelen G, Bernheim JL, Mortier F, Vander Stichele R, et al. The role of the GP in continuity of care at the end of life: a qualitative study of terminally ill patients and their next of kin. Pall Med 2007;21:409-15.
 3. 3.
  Borgsteede S, Graafland-Riedstra C, Deliens L, Francke A, Van Eijk J, Willems D. Good end-of-life care according to patients and their GPs. Br J Gen Pract 2006;56:20-6.
 4. 4.
  Nederlands Huisartsen Genootschap. Standpunt huisarts en palliatieve zorg. Utrecht: Nederlands Huisartsen Genootschap, 2012.
 5. 5.
  Schweitzer B. Out-of-hours palliative care by general practitioners [proefschrift]. Oisterwijk: Uitgeverij BOXPress, 2012.
 6. 6.
  Giesen P, Terpstra E, Schweitzer B. Terminale zorg buiten kantoortijden. Med Contact 2008;63:240-3.
 7. 7.
 8. 8.
  Van der Velden LFJ, Kasteleijn A, Kenens RJ. Cijfers uit de registratie van huisartsen: peiling 2016. Utrecht: NIVEL, 2017.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) 2018

Authors and Affiliations

 • Erik Plat
  • 1
  Email author
 • Yvonne Peters
  • 4
 • Marleen Smits
  • 3
 • Paul Giesen
  • 2
 1. 1.Huisarts (n.p.) en onderzoeker, RadboudumcRadboudumc, Radboud Institute for Health Sciences, Scientific Center for Quality of Healthcare (IQ healthcare)NijmegenNederland
 2. 2.Huisarts, senior onderzoeker, RadboudumcRadboudumc, Radboud Institute for Health Sciences, Scientific Center for Quality of Healthcare (IQ healthcare)NijmegenNederland
 3. 3.Postdoc-onderzoeker, RadboudumcRadboudumc, Radboud Institute for Health Sciences, Scientific Center for Quality of Healthcare (IQ healthcare)NijmegenNederland
 4. 4.OnderzoekerSint MaartenskliniekUbbergenNederland

Personalised recommendations