Advertisement

Acute psychiatrie voor de huisarts

 • Dorien Cohen Stuart
Nascholing

Samenvatting

Het komt niet vaak voor dat mensen in acute psychische nood een beroep doen op de huisarts, maar als dat gebeurt is het indringend en intensief voor alle betrokkenen: huisarts, poh-ggz en patiënt, maar ook naasten en ggz-behandelaars. Samenwerking met alle partijen is daarom essentieel. De Generieke module Acute Psychiatrie geeft handvatten voor deze samenwerking. De rol van de huisarts en poh-ggz is het signaleren van een crisis, het initiëren van een behandeling, verwijzen en ondersteunen bij herstel. Veelvoorkomende manifestaties van een psychische crisis zijn agitatie, angst en suïcidaal gedrag, die elk een eigen aanpak vereisen. In al deze situaties kunnen juist de nabijheid van de huisarts en diens specifieke vaardigheden – vraagverheldering, luisteren en meedenken – een belangrijke, de-escalerende bijdrage leveren.

Literatuur

 1. 1.
  Dopper J, Van Avendonk A, Emaus C, Hogendorp J, Moolenburgh H, Oud, M. NHG/LHV-standpunt Geestelijke gezondheidszorg in de huisartsenzorg. Utrecht: NHG/LHV, 2015.
 2. 2.
  Vink M, Groot B, Schout G, Abma T, Huberts M. Goede zorg bij crisis: het belang van contact. Amsterdam: Centrum voor Cliëntervaringen, 2017.
 3. 3.
  Generieke module Samenwerking en ondersteuning naasten van mensen met psychische problematiek. Utrecht: Kwaliteitsontwikkeling GGz, 2016. www.ggzstandaarden.nl, geraadpleegd september 2018.
 4. 4.
  Generieke module Acute psychiatrie. Utrecht: Kwaliteitsontwikkeling GGz, 2017. www.ggzstandaarden.nl, geraadpleegd september 2018.
 5. 5.
  ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Den Haag, ZonMw, 2018. https://www.zonmw.nl/nl, geraadpleegd september 2018.
 6. 6.
  Luykx JJ, Moret-Hartman M, Tempelaar WM, Tijdink JK, Vinkers CH, De Witte LD. Acute psychiatrie. Alphen a/d Rijn: Van Zuiden, 2017.Google Scholar
 7. 7.
  Luykx JJ, Tijdink JK, Tempelaar W, Vinkers CH, De Witte L. Acute psychiatrie binnen en buiten het ziekenhuis: Wat is de beste aanpak? Ned Tijdschr Geneeskd 2018;162:D2387.
 8. 8.
  Bak M, Van Os J, Marcelis M. Acute ingrijpmedicatie; literatuuroverzicht en aanbevelingen. Tijdschr Psychiatr 2011;53:727-37.
 9. 9.
  Hassink-Franke L, Terluin B, Van Heest F, Hekman J, Van Marwijk H, Van Avendonk M. NHG-Standaard Angst. Huisarts Wet 2012;55:68-77.
 10. 10.
  Van Balkom AL, Van Vliet IM, Emmelkamp PM, Bockting CL, Spijker J, Hermens ML, et al. Multidisciplinaire richtlijn Angststoornissen (Derde revisie). Utrecht: Trimbos-instituut, 2013. https://www.ggzrichtlijnen.nl, geraadpleegd september 2018.
 11. 11.
  Schippers E. Kamerbrief over de landelijke agenda suïcidepreventie en Jaarrapportage vermindering suïcidaliteit 2013. Den Haag: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 2013.
 12. 12.
  Kerkhof AJ, Van Luyn JB. Suïcidepreventie in de praktijk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2010.Google Scholar
 13. 13.
  Van Hemert AM, Kerkhof AJ, De Keijser J, Verwey B, Van Boven C, Hummelen JW, et al. Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag. Utrecht: De Tijdstroom/Trimbos-instituut, 2012. https://www.ggzrichtlijnen.nl, geraadpleegd september 2018.
 14. 14.
  Generieke module Diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag. Utrecht: Kwaliteitsontwikkeling GGz, 2018. www.ggzstandaarden.nl, geraadpleegd september 2018.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 1. 1.Huisarts, kaderarts ggzHuisartsenpraktijk Johan de WittArnhemNederland

Personalised recommendations