Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 61, Issue 2, pp 66–66 | Cite as

Bevorderen therapietrouw bij lipidenverlagers

 • Suzanne MarchalEmail author
 • Monika Hollander
Nieuws
 • 178 Downloads

Samenvatting

Een te hoog cholesterol is een grote risicofactor voor hart- en vaatziekten. Lipidenverlagende medicatie verlaagt dat risico maar meer dan de helft van de patiënten behaalt de behandeldoelen niet, bijvoorbeeld door verminderde therapietrouw. De auteurs van een Cochrane-review gingen daarom na wat het effect is van interventies om therapietrouw te bevorderen. Sommige interventies blijken effectief te zijn, al is het bewijs daarvoor niet waterdicht.

Literatuur

 1. 1.
  Van Driel ML, Morledge MD, Ulep R, Shaffer JP, Davies P, Deichmann R. Interventions to improve adherence to lipid-lowering medication. Cochrane Database Syst Rev 2016;12:CD004371.Google Scholar
 2. 2.
  Osterberg L, Blaschke T. Adherence to medication. N Engl J Med 2005;353:487-97.Google Scholar
 3. 3.
  Stroes E, Colquhoun D, Sullivan D, Civeira F, Rosenson RS, Watts GF, et al. Anti-PCSK9 antibody effectively lowers cholesterol in patients with statin intolerance: The GAUSS-2 randomized, placebo-controlled phase 3 clinical trial of evolocumab. J Am Coll Cardiol 2014;63:2541-8.Google Scholar
 4. 4.
  Mauskop A, Borden WB. Predictors of statin adherence. Curr Cardiol Rep 2011;13:553-8.Google Scholar
 5. 5.
  Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement. www.nhg.org.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 1. 1.AiothoUMC Utrecht, Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns GeneeskundeUtrechtNederland
 2. 2.Kaderhuisarts hart- en vaatziekten en onderzoekerUMC Utrecht, Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns GeneeskundeUtrechtNederland

Personalised recommendations