Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 61, Issue 2, pp 3–3 | Cite as

Klopt uw HIS?

  • Nadine Rasenberg
Redactioneel
  • 76 Downloads

Samenvatting

Op mijn spreekuur staat een patiënte die twee dagen ervoor verwezen is naar de cardioloog. Zij wil de brief met mij bespreken.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Nadine Rasenberg
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations