Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 60, Issue 12, pp 618–618 | Cite as

Bewegen is goed, meer bewegen is beter

  • Victor van der Meer
journaal
  • 547 Downloads

Samenvatting

Lever minstens 2,5 uur (150 minuten) per week matig lichamelijke inspanning en doe minstens twee keer per week spier- en botversterkende oefeningen. Verdeel de activiteiten over enkele dagen. En: meer is beter. Dat is de kern van de nieuwe beweegrichtlijnen van de Gezondheidsraad.

journaalbericht 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2017

Authors and Affiliations

  • Victor van der Meer
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations