Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 60, Issue 11, pp 622–622 | Cite as

Aan de slag met spuitende slagaders

J. Goossens, L. Faas. Spuitende slagaders en overstromende oceanen. Wat je zelf kunt doen bij kleine en grote rampen. Rotterdam: Lemniscaat, 2017. 96 pagina’s, Prijs € 16,95. ISBN 978 90 477 0934 3.
  • Femke Hohman
boekbespreking
  • 80 Downloads

Samenvatting

Dit mooi vormgegeven kinderboek trekt met zijn prikkelende titel en kleurrijke illustraties gelijk de aandacht. Het boek wil kinderen ervan bewust maken dat iedereen betrokken kan raken bij een kleine of grote ramp en vertelt wat je dan kunt doen voor jezelf en het slachtoffer. De auteurs beginnen met de vier belangrijkste regels: zorg voor veiligheid, kijk wat er is gebeurd en wat het slachtoffer mankeert, bel 112 als dat nodig is en help het slachtoffer.

boekbespreking 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2017

Authors and Affiliations

  • Femke Hohman
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations