Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 60, Issue 11, pp 544–544 | Cite as

Klinische observaties voorspellen problemen in de huisartsopleiding

  • Jurgen Damen
journaal
  • 127 Downloads

Samenvatting

Het is lastig om in een vroeg stadium te voorspellen welke huisartsen-in-opleiding later in het traject niet goed functioneren. Uit Australisch onderzoek blijkt dat zo’n voorspelling toch mogelijk is. Zowel de beoordeling van verschillende consulten door een ervaren huisarts als een primaire, medische opleiding in het buitenland voorspellen wie in een latere fase van de opleiding een verlengingstraject moet volgen.

journaalbericht 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2017

Authors and Affiliations

  • Jurgen Damen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations