Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 60, Issue 10, pp 534–534 | Cite as

Pneumokokkenvaccinatie bij patiënten met COPD

  • Jean MurisEmail author
  • Ruud Verhees
Pearls
  • 102 Downloads

Samenvatting

COPD-patiënten in de Nederlandse huisartsenpraktijk met een matige of ernstige ziektelast zouden pneumokokkenvaccinatie aangeboden moeten krijgen. Uit een Cochrane-review blijkt dat deze vaccinatie bij COPD-patiënten exacerbaties en pneumonieën kan voorkomen.

pearls vaccinatie copd 

Literatuur

  1. 1.
    Walters JA, Tang JN, Poole P, Wood-Baker R. Pneumococcal vaccines for preventing pneumonia in chronic obstructive pulmonary disease (Review). Cochrane Database Syst Rev 2017;1:CD001390.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2017

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations