Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 60, Issue 10, pp 494–494 | Cite as

Complicaties bij korte kuren orale corticosteroïden

  • Adinda Mailuhu
Journaal
  • 88 Downloads

Samenvatting

Langdurig gebruik van orale corticosteroïden kan infecties, veneuze trombo-embolie (VTE) en osteoporose veroorzaken. Complicaties bij kortdurend gebruik zijn echter minder vaak onderzocht. Amerikaanse onderzoekers concluderen nu dat ook kortdurend gebruik (< 30 dagen) samenhangt met een verhoogd risico op sepsis, veneuze trombo-embolie en fracturen.

journaalbericht 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2017

Authors and Affiliations

  • Adinda Mailuhu
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations