Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 60, Issue 10, pp 492–492 | Cite as

Met overgewicht meer kans op aangeboren afwijkingen

  • Tjerk Wiersma
Journaal
  • 142 Downloads

Samenvatting

Overgewicht van de moeder vergroot de kans op het krijgen van een kind met een aangeboren afwijking. Een groot Zweeds onderzoek in geboortestatistieken naar het voorkomen van aangeboren afwijkingen bij bijna 1,25 miljoen kinderen bevestigt dit verband nog eens. Er blijkt zelfs sprake te zijn van een dosiseffectrelatie.

journaalbericht 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2017

Authors and Affiliations

  • Tjerk Wiersma
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations