Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 60, Issue 9, pp 432–435 | Cite as

E-diagnostiek voor psychische stoornissen

 • Ies DijksmanEmail author
 • Geert Jan Dinant
 • Mark Spigt
Onderzoek
 • 121 Downloads

Samenvatting

Dijksman I, Dinant GJ, Spigt M. E-diagnostiek voor psychische stoornissen. Huisarts Wet 2017;60(9):432-5.

Achtergrond

Ter ondersteuning van de huisarts is een e-diagnostieksysteem ontwikkeld voor het classificeren van een mogelijke DSM-IV-stoornis.

Methode

Wij vergeleken de validiteit van het e-diagnostieksysteem door routinematig verzamelde uitslagen van 496 patiënten van Limburgse huisartsenpraktijken te vergelijken met het oordeel van een psycholoog. De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van de vier psychologen werd bepaald aan de hand van honderd aselect geselecteerde dossiers uit een voorgaand onderzoek. We analyseerden de concurrente validiteit van het e-diagnostieksysteem door middel van sensitiviteit, specificiteit, positieve en negatieve voorspellende waarde en Cohens kappa.

Resultaten

De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid was voldoende tot goed. Het systeem kon diverse stoornissen correct herkennen, uitsluiten en voorspellen. Het kon de afwezigheid van een as-II-stoornis adequaat bepalen (sensitiviteit en specificiteit 75%) en het gaf het correcte adviezen voor het echelon van behandeling (sensitiviteit 85 tot 92%, specificiteit 96 tot 99%). Het systeem genereerde voor een aantal klinische stoornissen echter veel foutpositieve en foutnegatieve diagnoses en beoordeelde het algemeen functioneren (as V) minder goed.

Conclusie

Het onderzochte e-diagnostieksysteem is in de huisartsenpraktijk een valide screeningsinstrument voor de meeste DSM-IV-classificaties. Het kan de huisarts ondersteunen bij diagnostiek en verwijzing, maar vanwege de kans op een foutpositief of foutnegatief resultaat kan het een klinisch oordeel niet vervangen. Een versie op basis van DSM-5 wordt momenteel gevalideerd.

Onderzoek Psychiatrie Diagnostiek 

Literatuur

 1. 1.
  Verhaak PF, Schellevis FG, Nuijen J, Volkers AC. Patients with a psychiatric disorder in general practice: determinants of general practitioners' psychological diagnosis. Gen Hosp Psychiatry 2006;28:125–32.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 2. 2.
  Kessler D, Lloyd K, Lewis G, Gray DP. Cross sectional study of symptom attribution and recognition of depression and anxiety in primary care. BMJ 1999;318:436–9.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 3. 3.
  Joling KJ, Van Marwijk HW, Piek E, Van der Horst HE, Penninx BW, Verhaak P, et al. Do GPs' medical records demonstrate a good recognition of depression? A new perspective on case extraction. J Affect Disord 2011;133:522–7.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 4. 4.
  Janssen EH, Van de Ven PM, Terluin B, Verhaak PF, Van Marwijk HW, Smolders M, et al. Recognition of anxiety disorders by family physicians after rigorous medical record case extraction: results of the Netherlands Study of Depression and Anxiety. Gen Hosp Psychiatry 2012;34:460–7.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 5. 5.
  Fernández A, Haro JM, Martinez-Alonso M, Demyttenaere K, Brugha TS, Autonell J, et al. Treatment adequacy for anxiety and depressive disorders in six European countries. Br J Psychiatry 2007;190:172–3.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 6. 6.
  Bijl RV, Ravelli A. Psychiatric morbidity, service use, and need for care in the general population: results of The Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study. Am J Public Health 2000;90:602–7.PubMedGoogle Scholar
 7. 7.
  Rost K, Zhang M, Fortney J, Smith J, Coyne J, Richard GR Jr. Persistently poor outcomes of undetected major depression in primary care. Gen Hosp Psychiatry 1998;20:12–20.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 8. 8.
  Kessler RC, Merikangas KR, Berglund P, Eaton WW, Koretz DS, Walters EE. Mild disorders should not be eliminated from the DSM-V. Arch Gen Psychiatry 2003;60:1117–22.PubMedGoogle Scholar
 9. 9.
  Van Weel-Baumgarten EM, Van Gelderen MG, Grundmeijer HGLM, Licht-Strunk E, Van Marwijk HWJ, Van Rijswijk HCAM, et al. NHG-Standaard Depressie (tweede herziening). Huisarts Wet 2012;55:252–9.Google Scholar
 10. 10.
  Hassink-Franke L, Terluin B, Van Heest FB, Hekman J, Van Marwijk H, Van Avendonk M. NHG-Standaard Angst (tweede herziening). Huisarts Wet 2012;55:68–77.Google Scholar
 11. 11.
  Sinnema H, Franx G, Spijker J, Ruiter M, Van Haastrecht H, Verhaak P, et al. Delivering stepped care for depression in general practice: results of a survey amongst general practitioners in the Netherlands. Eur J Gen Pract 2013;19:221–9.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 12. 12.
  Fleury MJ, Imboua A, Aubé D, Farand L, Lambert Y. General practitioners' management of mental disorders: a rewarding practice with considerable obstacles. BMC Fam Pract 2012;13:1–9.CrossRefGoogle Scholar
 13. 13.
  Eysenbach G. What is e-health? J Med Internet Res 2001;3:E20.Google Scholar
 14. 14.
  Riper H, Andersson G, Christensen H, Cuijpers P, Lange A, Eysenbach G. Theme issue on e-mental health: a growing field in internet research. J Med Internet Res 2010 19;12:e7–4.Google Scholar
 15. 15.
  Donker T, Comijs H, Cuijpers P, Terluin B, Nolen W, Zitman F, et al. The validity of the Dutch K10 and extended K10 screening scales for depressive and anxiety disorders. Psychiatry Res 2010;176:45–50.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 16. 16.
  Farvolden P, McBride C, Bagby RM, Ravitz P. A Web-based screening instrument for depression and anxiety disorders in primary care. J Med Internet Res 2003;5:e2–3.CrossRefGoogle Scholar
 17. 17.
  Donker T, van Straten A, Marks I, Cuijpers P. A brief Web-based screening questionnaire for common mental disorders: development and validation. J Med Internet Res 2009;11:e1–9.CrossRefGoogle Scholar
 18. 18.
  American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. 4th ed., text rev. Washington (DC): American Psychiatric Association, 2000.Google Scholar
 19. 19.
  Dijksman I, Dinant GJ, Spigt M. The concurrent validity of a new eDiagnostic system for mental disorders in primary care. Fam Pract 2016;33:607–16.CrossRefGoogle Scholar
 20. 20.
  Bakker P, Jansen P. Generalistische Basis GGZ: Verwijsmodel en productbeschrijvingen. Enschede: Bureau HHM, 2013.Google Scholar
 21. 21.
  Mokkink LB, Terwee CB, Patrick DL, Alonso J, Stratford PW, Knol DL, et al. The COSMIN checklist for assessing the methodological quality of studies on measurement properties of health status measurement instruments: an international Delphi study. Qual Life Res 2010;19:539–49.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 22. 22.
  De Vet HCW, Terwee CB, Mokkink LB, Knol D. Measurement in medicine: a practical guide. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.CrossRefGoogle Scholar
 23. 23.
  Smits N, Smit F, Cuijpers P, De Graaf R. Using decision theory to derive optimal cut-off scores of screening instruments: an illustration explicating costs and benefits of mental health screening. Int J Methods Psychiatr Res 2007;16:219–29.PubMedGoogle Scholar
 24. 24.
  Fleiss JL. Statistical methods for rates and proportions. 2nd ed. New York: Wiley, 1981.Google Scholar
 25. 25.
  Nguyen DP, Klein B, Meyer D, Austin DW, Abbott JA. The diagnostic validity and reliability of an internet-based clinical assessment program for mental disorders. J Med Internet Res 2015;17:e21–8.CrossRefGoogle Scholar
 26. 26.
  Worster A, Carpenter C. Incorporation bias in studies of diagnostic tests: how to avoid being biased about bias. CJEM 2008;10:174–5.PubMedGoogle Scholar
 27. 27.
  First MB, Spitzer RL, Gibbon M, Williams JBW. Structured clinical interview for DSM-IV-TR axis I disorders (SCID-I). Research version, patient edition with psychotic screen. New York: Biometrics Research; 2002.Google Scholar
 28. 28.
  First MB, Gibbon M, Spitzer RL, Williams JBW, Benjamin LS. Structured clinical interview for DSM-IV axis II personality disorders (SCID-II). Washington (DC): American Psychiatric Press, 1997.Google Scholar
 29. 29.
  Lucassen P, Postma S, Olde Hartman T. Ggz-vragenlijsten staan persoonsgerichte zorg in de weg. Huisarts Wet 2017;60:112–4.CrossRefGoogle Scholar
 30. 30.
  Terluin B, Oud MJT. Is de diagnose ‘depressie’ nog wel bruikbaar? Ned Tijdschr Geneeskd 2012;156:A568–4.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2017

Authors and Affiliations

 1. 1.Maastricht UniversityMaastrichtThe Netherlands
 2. 2.

Personalised recommendations