Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 60, Issue 6, pp 306–306 | Cite as

Protonpompremmers slecht voor nieren

 • Emily Broeders
 • Antonette Smelt
Cats
 • 157 Downloads

Samenvatting

VraagstellingProtonpompremmers (PPI’s) worden frequent voorgeschreven. Dit is echter niet geheel ongevaarlijk, aangezien PPI-gebruik mogelijk leidt tot chronische nierinsufficiëntie. Zorgen PPI’s voor achteruitgang in de nierfunctie (Chronische Nier Schade, CNS) gedefinieerd als een glomerulaire filtratie (eGFR) < 60 ml/min/1,73 m?

CATS 

Literatuur

 1. 1.
  Lazarus B, Chen Y, Wilson FP, Sang Y, Chang AR, Coresh J, et al. Proton pump inhibitor use and the risk of chronic kidney disease. JAMA Intern Med 2016;176:238–46.PubMedGoogle Scholar
 2. 2.
  Xie Y, Bowe B, Li T, Xian H, Balasubramanian S, Al-Aly Z. Proton pump inhibitors and risk of incident CKD and progression to ESRD. JASN 2016;27:3153–3163.PubMedGoogle Scholar
 3. 3.
  Arora P, Gupta A, Golzy M, Patel N, Carter RL, Jalal K, et al. Proton pump inhibitors are associated with increased risk of development of chronic kidney disease. BMC Nephrology 2016;17:11–2.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2017

Authors and Affiliations

 • Emily Broeders
  • 1
 • Antonette Smelt
  • 1
 1. 1.afdeling Public Health en EerstelijnsgeneeskundeLUMCLeidenThe Netherlands

Personalised recommendations