Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 60, Issue 5, pp 205–205 | Cite as

Actieplannen voor COPD-exacerbaties houden patiënten uit ziekenhuis

  • Vincent van Vugt
Journaal
  • 196 Downloads

Samenvatting

In een actieplan staat beschreven welke stappen een patiënt moet ondernemen bij een exacerbatie om verergering te voorkomen, zoals contact opnemen met de huisarts of starten met antibiotica of prednison.

Journaalbericht COPD 

Literatuur

  1. 1.
    Howcroft M, et al. Action plans with brief patient education for exacerbations in chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database Syst Rev 2016;12:CD00507–4.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2017

Authors and Affiliations

  • Vincent van Vugt
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations