Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 59, Issue 8, pp 343–345 | Cite as

Is geïntegreerde COPD-zorg kosteneffectief?

 • Melinde Boland
 • Annemarije Kruis
 • Apostolos Tsiachristas
 • Pim Assendelft
 • Jacobijn Gussekloo
 • Coert Blom
 • Niels Chavannes
 • Maureen Rutten-van Mölken
Onderzoek

Samenvatting

Boland MRS, Kruis AL, Tsiachristas A, Assendelft WJJ, Gussekloo J, Blom CM, Chavannes NH, Rutten-van Mölken MPHM. Is geïntegreerde COPD-zorg kosteneffectief? Een analyse van het RECODE-onderzoek. Huisarts Wet 2015;59(8):343-5.

Achtergrond

Wij vergeleken de kosteneffectiviteit van een integraal eerstelijns zorgprogramma voor COPD-patiënten met die van gebruikelijke COPD-zorg.

Methode

RECODE is een clustergerandomiseerde trial met 24 maanden follow-up (Nederlands trialregister NTR2268), uitgevoerd van september 2010 tot september 2013 in 40 West-Nederlandse huisartsenpraktijken. In de interventiegroep implementeerden 20 teams een integraal zorgprogramma voor 554 COPD-patiënten, in de controlegroep verleenden 20 teams de gebruikelijke zorg aan 532 patiënten. Elk team bestond uit een huisarts, een prakijkondersteuner en een fysiotherapeut.

Resultaten

De kosten per patiënt lagen in de interventiegroep hoger dan in de controlegroep. Over twee jaar berekend was het verschil € 584,- per patiënt vanuit gezondheidszorgperspectief en €645,- vanuit maatschappelijk perspectief. De gezondheidsuitkomsten waren vergelijkbaar, het aantal voor kwaliteit gecorrigeerde levensjaren lag iets lager (–0,04).

Conclusie

Het RECODE-programma, dat zich voornamelijk richt op scholing en ondersteuning van de hulpverleners en de implementatie van het geïntegreerde zorgplan aan hen overlaat, is niet kosteneffectief.

Literatuur

 1. 1.
  Boland MR, Tsiachristas A, Kruis AL, Chavannes NH, Rutten-van Mölken MP. The health economic impact of disease management programs for COPD: a systematic literature review and meta-analysis. BMC Pulm Med 2013;13:40.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 2. 2.
  Kruis AL, Smidt N, Assendelft WJ, Gussekloo J, Boland MR, Rutten-van Mölken M, et al. Integrated disease management interventions for patients with chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database Syst Rev 2013;10:CD009437.PubMedGoogle Scholar
 3. 3.
  Kruis AL, Boland MR, Schoonvelde CH, Assendelft WJ, Van Mölken MP, Gussekloo J, et al. RECODE: Design and baseline results of a cluster randomized trial on cost-effectiveness of integrated COPD management in primary care. BMC Pulm Med 2013;13:17.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 4. 4.
  Hakkaart-van Roijen L, Van der Linden N, Bouwmans C, Kanters T, Tan SS. Kostenhandleiding: Methodologie van kostenonderzoek en referentieprijzen voor economische evaluaties in de gezondheidszorg. Diemen: Zorginstituut Nederland, 2015.Google Scholar
 5. 5.
  Kruis AL, Boland MR, Assendelft WJ, Gussekloo J, Tsiachristas A, Stijnen T, et al. Effectiveness of integrated disease management for primary care chronic obstructive pulmonary disease patients: results of cluster randomised trial. BMJ 2014;349:g5392.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 6. 6.
  Boland MR, Kruis AL, Huygens SA, Tsiachristas A, Assendelft WJ, Gussekloo J, et al. Exploring the variation in implementation of a COPD disease management programme and its impact on health outcomes: a post hoc analysis of the RECODE cluster randomised trial. NPJ Prim Care Respir Med 2015;25:15071.Google Scholar
 7. 7.
  Chavannes NH, Grijsen M, Van den Akker M, Schepers H, Nijdam M, Tiep B, et al. Integrated disease management improves one-year quality of life in primary care COPD patients: a controlled clinical trial. Prim Care Respir J 2009;18:171–6.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2016

Authors and Affiliations

 • Melinde Boland
  • 1
 • Annemarije Kruis
  • 3
 • Apostolos Tsiachristas
  • 1
 • Pim Assendelft
  • 3
  • 4
 • Jacobijn Gussekloo
  • 3
 • Coert Blom
  • 3
 • Niels Chavannes
  • 3
 • Maureen Rutten-van Mölken
  • 1
  • 2
 1. 1. Instituut Beleid & Management GezondheidszorgErasmus UniversiteitRotterdamThe Netherlands
 2. 2.Health Economics Research CentreUniversity of OxfordOxfordUK
 3. 3.afdeling Public Health en EerstelijnsgeneeskundeLUMCLeidenThe Netherlands
 4. 4.Radboudumcafdeling Eerstelijns GezondheidszorgNijmegenThe Netherlands

Personalised recommendations