Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 57, Issue 1, pp 6–9 | Cite as

Praten en prikken bij luchtweginfecties: 3,5 jaar follow-up

 • Jochen Cals
 • Pieter-Jan Beckers
 • Leon de Bock
 • Nick Francis
 • Rogier Hopstaken
 • Kerenza Hood
 • Eefje de Bont
 • Christopher Butler
 • Geert-Jan Dinant
Onderzoek
 • 78 Downloads

Samenvatting

Cals JW, De Bock L, Beckers PJ, Francis NA, Hopstaken RM, Hood K, De Bont EG, Butler CC, Dinant GJ. Praten en prikken bij luchtweginfecties: 3,5 jaar follow-up van een gerandomiseerde interventiestudie. Huisarts Wet 2014;57(1):6-9.

Achtergrond

We onderzochten het langetermijneffect van een eenmalig bezoek aan een huisarts die een CRP-sneltest gebruikte of een communicatietraining had gevolgd over het spreekuurbezoek en antibioticumvoorschriften van volwassen patiënten met een luchtweginfectie op de lange termijn.

Methoden

We hebben patiënten na een factorieel, clustergerandomiseerd interventieonderzoek 3,5 jaar gevolgd. Van 379 patiënten (20 huisartspraktijken) die hun huisarts bezochten vanwege acute hoest, hadden we complete data (88% van het originele trial cohort). Primaire uitkomstmaten waren het aantal consulten voor luchtweginfecties per patiënt per jaar en het percentage antibioticavoorschriften uitgeschreven tijdens deze consulten.

Resultaten

Het gemiddelde aantal consulten voor luchtweginfecties was 0,40 per patiënt per jaar in de CRP-groep in vergelijking met 0,56 per patiënt per jaar in de groep zonder CRP-sneltest (p = 0,12). Voor de communicatietrainingsgroep en de groep zonder communicatietraining waren dit respectievelijk 0,36 en 0,57 consulten per patiënt per jaar (p = 0,09). Tijdens follow-up werd in de CRP-groep 30,7% van de luchtweginfecties behandeld met antibiotica in vergelijking met 35,7% in de groep zonder CRP (p = 0,36). Voor de communicatietrainingsgroep in vergelijking met de groep zonder communicatietraining was dit respectievelijk 26,3% en 39,1% (p = 0,02), respectievelijk.

Conclusie

Het gebruik van een CRP-sneltest of toepassing van verbeterde communicatieve vaardigheden door huisartsen zorgt er niet voor dat patiënten minder vaak of vaker het spreekuur bezoeken voor luchtweginfecties. De CRP-sneltest werd slechts sporadisch ingezet bij dezelfde patiënt en medicaliseert derhalve niet. Patiënten die werden gezien door een huisarts die de communicatietraining had gevolgd, kregen ook in de 3,5 jaar na de trial significant minder antibiotica voor luchtweginfecties.

Literatuur

 1. 1.
  Kuyvenhoven MM, Van Balen FA, Verheij TJ. Outpatient antibiotic prescriptions from 1992 to 2001 in The Netherlands. J Antimicrob Chemother 2003;52:675–8.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 2. 2.
  Nordberg P, Monnet DL, Cars O. Antibacterial drug resistance: options for concerted action. Geneva: WHO, 2005.Google Scholar
 3. 3.
  Butler CC, Kinnersley P, Prout H, Rollnick S, Edwards A, Elwyn G. Antibiotics and shared decision-making in primary care. J Antimicrob Chemother 2001;48:435–40.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 4. 4.
  Cals JW, Butler CC, Hopstaken RM, Hood K, Dinant GJ. Effect of point of care testing for C reactive protein and training in communication skills on antibiotic use in lower respiratory tract infections: cluster randomised trial. BMJ 2009;338:b1374.PubMedCentralPubMedCrossRefGoogle Scholar
 5. 5.
  Cals JW, Schot MJ, De Jong SA, Dinant GJ, Hopstaken RM. Point-of-care Creactive protein testing and antibiotic prescribing for respiratory tract infections: a randomized controlled trial. Ann Fam Med 2010;8:124–33.PubMedCentralPubMedCrossRefGoogle Scholar
 6. 6.
  Verheij T, Hopstaken R, Prins J, Salomé P, Bindels P, Ponsioen B, et al. NHGStandaard Acuut hoesten. Huisarts Wet 2011;54:68–92.CrossRefGoogle Scholar
 7. 7.
  Cals JW, De Bock L, Beckers PJ, Francis NA, Hopstaken RM, Hood K, et al. Enhanced communication skills and C-reactive protein point-of-care testing for respiratory tract infection: 3.5-year follow-up of a cluster randomized trial. Ann Fam Med 2013;11:157–64.PubMedCentralPubMedCrossRefGoogle Scholar
 8. 8.
  Hay AD, Juttner KV. Antibiotics for acute cough in primary care. BMJ 2009;338:b834.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 9. 9.
  Stocks N, Fahey T. Labelling of acute respiratory illness: evidence of between-practitioner variation in the UK. Fam Pract 2002;19:375–7.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 10. 10.
  Van Driel ML, De Sutter A, Deveugele M, Peersman W, Butler CC, De Meyere M, et al. Are sore throat patients who hope for antibiotics actually asking for pain relief? Ann Fam Med 2006;4:494–9.PubMedCentralPubMedCrossRefGoogle Scholar
 11. 11.
  Cals JW, Scheppers NA, Hopstaken RM, Hood K, Dinant GJ, Goettsch H, et al. Evidence based management of acute bronchitis; sustained competence of enhanced communication skills acquisition in general practice. Patient Educ Couns 2007;68:270–8.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 12. 12.
  Hopstaken R, Verdijk N, Van den Broek N, Verspaandonk K, Meulepas M, Helder C, et al. CRP-sneltest in de dagelijkse praktijk. Huisarts Wet 2012;9:388–92.CrossRefGoogle Scholar
 13. 13.
  Cals J, Van Weert H. Sneltests: hoop of hype? Huisarts Wet 2011;54:543–7.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn, Stafleu van Loghum 2014

Authors and Affiliations

 • Jochen Cals
  • 1
 • Pieter-Jan Beckers
  • 1
 • Leon de Bock
  • 1
 • Nick Francis
  • 2
 • Rogier Hopstaken
  • 3
 • Kerenza Hood
  • 4
 • Eefje de Bont
  • 1
 • Christopher Butler
  • 2
 • Geert-Jan Dinant
  • 1
 1. 1.vakgroep Huisartsgeneeskunde/CAPHRI School for Public Health and PrimaryCareUniversiteit MaastrichtMaastrichtThe Netherlands
 2. 2.Institute of Primary Care and Public HealthCardiff University School of MedicineCardiffUnited Kingdom
 3. 3.Saltro Diagnostisch CentrumUtrechtThe Netherlands
 4. 4.South East Wales Trials UnitCardiff University, School of MedicineCardiffUnited Kingdom

Personalised recommendations