Huisarts en wetenschap

, Volume 56, Issue 11, pp 555–555

Help! Is er een dokter aan boord?

  • Maurits Vinkers
Journaal
  • 123 Downloads

Het zal u maar gebeuren, tijdens de vlucht wordt er omgeroepen: ‘Is er een dokter aan boord?’ Toch komt zo’n noodsituatie wereldwijd relatief vaak voor: tijdens 1 op de 604 vluchten is medische hulp noodzakelijk. Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat in bijna de helft van de gevallen een arts als hulpverlener optreedt.

Literatuur

  1. Peterson DC, et al. Outcomes of medical emergencies on commercial airline flights. N Engl J Med 2013;368:2075-83.PubMedCrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn, Stafleu van Loghum 2013

Authors and Affiliations

  • Maurits Vinkers
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations