Huisarts en wetenschap

, Volume 56, Issue 3, pp 134–137

Geen zin meer in seks? Denk aan psychisch trauma!

 • Jacqueline van Groot
 • Ad de Jongh
 • Peter Leusink
Klinische les
 • 168 Downloads

Samenvatting

De Groot J. De Jongh A, Leusink P. Geen zin meer in seks? Denk aan psychisch trauma! Huisarts Wet 2013;56(3):134-7.

Seksuele problemen kunnen vele oorzaken hebben, zowel biologische als psychosociale. Bij het inventariseren daarvan moet de huisarts er rekening mee houden dat een deel van de patiënten seksueel misbruik kan hebben doorgemaakt of andere negatieve ervaringen kan hebben gehad, al dan niet op seksueel gebied. In dat geval kan de huisarts, in aanvulling op de reguliere seksuologische behandeling, de patiënt verwijzen naar een psycholoogseksuoloog NVVS voor een aanpak die primair gericht is op de verwerking van deze negatieve ervaringen. Deze klinische les beschrijft het spectrum van seksuologische problemen en geeft aan in welke gevallen een traumagerelateerde behandeling zinvol kan zijn. De behandeling wordt geïllustreerd aan de hand van een casus waarbij gebruik werd gemaakt van eye movement desensitization and reprocessing (EMDR).

Abstract

De Groot J. De Jongh A, Leusink P. Not interested in sex? Think of mental trauma. Huisarts Wet 2013;56(3):134-7.

Sexual problems can have several causes, both biological and psychosocial. During the investigation, the general practitioner should bear in mind that some patients with sexual problems may have been abused sexually or have had other unpleasant experiences, sexual or otherwise. In such cases the patient should be referred to a psychologist-sexologist for treatment that is primarily focused on the processing of negative (sexual) experiences, in addition to conventional sex therapy. This article describes the spectrum of sexual problems and indicates in which cases trauma therapy might be useful. This is illustrated by means of a case in which eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) was used.

Literatuur

 1. 1.
  Picavet C, Tonnon S, Franssens D, Wijsen C. Hulpzoekgedrag en route naar zorg bij seksuele problemen. Tijdschrift voor Seksuologie 2012;36:3-11.Google Scholar
 2. 2.
  Kedde H, Donker G, Leusink P, Kruijer H. The incidence of sexual dysfunction in patients attending Dutch general practitioners. Int J Sex Health 2011;23:269-77.CrossRefGoogle Scholar
 3. 3.
  Kedde H. Seksuele disfuncties in Nederland: Prevalentie en samenhangende factoren. Tijdschrift voor Seksuologie 2012;36:98-108.Google Scholar
 4. 4.
  De Haas, S. Seksueel grensoverschrijdend gedrag onder jongeren en volwassenen in Nederland. Tijdschrift voor Seksuologie 2012;36:136-45.Google Scholar
 5. 5.
  Moll S, Dinant G, Mestmakers J, Knottnerus J. Verschillen in incidentie van (gewelddadige) traumatische gebeurtenissen in de nationale registratiesystemen, enquêtes onder de bevolking en studies van huisarts: Een overzicht van de literatuur. Ned Tijdschr Geneeskd 1999;19:1308-14.Google Scholar
 6. 6.
  De Jongh A, Ten Broeke E, Meijer S. Two method approach: A case conceptualization model in the context of EMDR. Journal of EMDR Practice and Research 2010;4:12-21.CrossRefGoogle Scholar
 7. 7.
  Walsh K, Dilillo D, Messman-Moore T. Lifetime sexual victimization and poor risk perception: Does emotion dysregulation account for the links? J Interpers Violence 2012;27:3054-71.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 8. 8.
  Kok R, Matthijsen A, Marijnissen, R. Psychische gevolgen bij ouderen van seksueel misbruik in hun jeugd. Ned Tijdschr Geneeskd 2005;149:905-8.PubMedGoogle Scholar
 9. 9.
  Leusink P. Hoe werkt seks: Het afscheid van libido. Bijblijven 2011;27:9-13.CrossRefGoogle Scholar
 10. 10.
  Bekkers RL, Massuger LF, Bulten J, Melchers WJ. Epidemiological and clinical aspects of human papillomavirus detection in the prevention of cervical cancer. Rev Med Virol 2004;14:95-105.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 11. 11.
  Zinzow H. Prevalence and risk of psychiatric disorders as a function of variant rape histories: results from a national survey of women. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2012;47:893-902.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 12. 12.
  De Jongh A, Ten Broeke E. Handboek EMDR: Een geprotocolleerde behandelmethode voor de gevolgen van psychotrauma. Amsterdam: Pearson Assessment and Information B.V., 2013.Google Scholar
 13. 13.
  Van Ree J, De Vries M. Praktische huisartsgeneeskunde: Psychiatrie. Houten: BSL, 2007.Google Scholar
 14. 14.
  Loeb TB, Williams JK, Carmona JV, Rivkin I, Wyatt GE, Chin D, et al. Child sexual abuse: Associations with the sexual functioning of adolescents and adults. Annu Rev Sex Res 2002;13:307-45.PubMedGoogle Scholar
 15. 15.
  Van Lankveld J, Ter Kuile M, Leusink P. Seksuele disfuncties, diagnostiek en behandeling. Houten: BSL, 2010.Google Scholar
 16. 16.
  Faravelli C, Giugni A, Salvatori S, Ricca V. Psychology after rape. Am J Psychiatry 2004;161:1483-5.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 17. 17.
  Landelijke stuurgroep multidisciplinaire richtlijnen in de GGZ. Multidisciplinaire richtlijn angststoornissen. Utrecht: Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO/Trimbos-instituut, 2003.Google Scholar
 18. 18.
  Van Minnen A, Hendriks L, Olff M. When do trauma experts choose exposure therapy for PTSD patients? A controlled study of therapist and patient factors. Behav Res Ther 2010;48:312-20.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 19. 19.
  Bisson J, Ehlers A, Matthews R, Pilling S, Richards D, Turner S. Psychological treatments for chronic post-traumatic stress disorder: Systematic review and meta-analysis. Br J Psychiatry 2007;190:97-104.PubMedCrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn, Stafleu van Loghum 2013

Authors and Affiliations

 • Jacqueline van Groot
  • 1
 • Ad de Jongh
  • 2
 • Peter Leusink
  • 1
 1. 1.Academisch Centrum TandheelkundeNVVSAmsterdamThe Netherlands
 2. 2.Groene Hart ziekenhuisGoudaThe Netherlands

Personalised recommendations