Huisarts en wetenschap

, Volume 56, Issue 3, pp 134–137

Geen zin meer in seks? Denk aan psychisch trauma!

 • Jacqueline van Groot
 • Ad de Jongh
 • Peter Leusink
Klinische les

DOI: 10.1007/s12445-013-0072-8

Cite this article as:
van Groot, J., de Jongh, A. & Leusink, P. HUISARTS WETENSCHAP (2013) 56: 134. doi:10.1007/s12445-013-0072-8

Samenvatting

De Groot J. De Jongh A, Leusink P. Geen zin meer in seks? Denk aan psychisch trauma! Huisarts Wet 2013;56(3):134-7.

Seksuele problemen kunnen vele oorzaken hebben, zowel biologische als psychosociale. Bij het inventariseren daarvan moet de huisarts er rekening mee houden dat een deel van de patiënten seksueel misbruik kan hebben doorgemaakt of andere negatieve ervaringen kan hebben gehad, al dan niet op seksueel gebied. In dat geval kan de huisarts, in aanvulling op de reguliere seksuologische behandeling, de patiënt verwijzen naar een psycholoogseksuoloog NVVS voor een aanpak die primair gericht is op de verwerking van deze negatieve ervaringen. Deze klinische les beschrijft het spectrum van seksuologische problemen en geeft aan in welke gevallen een traumagerelateerde behandeling zinvol kan zijn. De behandeling wordt geïllustreerd aan de hand van een casus waarbij gebruik werd gemaakt van eye movement desensitization and reprocessing (EMDR).

Abstract

De Groot J. De Jongh A, Leusink P. Not interested in sex? Think of mental trauma. Huisarts Wet 2013;56(3):134-7.

Sexual problems can have several causes, both biological and psychosocial. During the investigation, the general practitioner should bear in mind that some patients with sexual problems may have been abused sexually or have had other unpleasant experiences, sexual or otherwise. In such cases the patient should be referred to a psychologist-sexologist for treatment that is primarily focused on the processing of negative (sexual) experiences, in addition to conventional sex therapy. This article describes the spectrum of sexual problems and indicates in which cases trauma therapy might be useful. This is illustrated by means of a case in which eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) was used.

Copyright information

© Bohn, Stafleu van Loghum 2013

Authors and Affiliations

 • Jacqueline van Groot
  • 1
 • Ad de Jongh
  • 2
 • Peter Leusink
  • 1
 1. 1.Academisch Centrum TandheelkundeNVVSAmsterdamThe Netherlands
 2. 2.Groene Hart ziekenhuisGoudaThe Netherlands

Personalised recommendations