Huisarts en wetenschap

, Volume 56, Issue 2, pp 74–78

Hemangiomen: wanneer en hoe te behandelen

 • J.E.E. Totté
 • Corstiaan Breugem
 • Marlies de Graaf
 • Johan Toonstra
 • Martine Raphaël
 • Gudele Breur-Raymakers
 • Lucienne Speleman
 • Hans Breur
 • Suzanne Pasmans
Nascholing

DOI: 10.1007/s12445-013-0041-2

Cite this article as:
Totté, J., Breugem, C., de Graaf, M. et al. HUISARTS WETENSCHAP (2013) 56: 74. doi:10.1007/s12445-013-0041-2
 • 79 Downloads

Samenvatting

Totté JEE, Breugem CC, De Graaf M, Toonstra J, Raphaël MF, Breur-Raymakers GJLM, Speleman L, Breur JMPJ, Pasmans SGMA. Hemangiomen: wanneer en hoe te behandelen. Huisarts Wet 2013;56(2):74-8.

De meeste hemangiomen op de kinderleeftijd hebben een gunstig beloop. Op basis van zorgvuldige anamnese en lichamelijk onderzoek kan de huisarts niet alleen een hemangioom van een vasculaire malformatie onderscheiden, maar ook een inschatting maken van een eventueel verhoogde kans op een gecompliceerd beloop. Bètablokkers zijn effectief gebleken bij hemangiomen en hebben een gunstig bijwerkingenprofiel. Behandeling in een vroeg stadium kan complicaties en zelfs levensbedreigende situaties voorkomen. Vroege doorverwijzing is daarom belangrijk. Dit artikel presenteert aandachtspunten om risicovolle hemangiomen snel te kunnen herkennen.

De goede ervaringen met bètablokkers hebben ertoe geleid dat de behandeling, die tot nog toe was voorbehouden aan expertisecentra, voor een deel kan worden overgedragen aan de tweede, en op termijn ook aan de eerste lijn. Een belangrijke rol daarbij speelt het KinderHuidhuis, een digitaal platform voor specialist, huisarts, verzorger en patiënt dat onder andere voorziet in de coaching van de behandelend arts vanuit het expertisecentrum.

Totté JEE, Breugem CC, De Graaf M, Toonstra J, Raphaël MF, Breur-Raymakers GJLM, Speleman L, Breur JMPJ, Pasmans SGMA. When and how should haemangioma be treated? Huisarts Wet 2013;56(2):74-8.

Most haemangiomas of infancy have a favourable course. With a careful history and physical examination, the general practitioner not only can distinguish between a haemangioma and vascular malformations, but also assess the potentially increased risk of complications. Haemangiomas can be treated effectively with beta-blockers such as propranolol in specialized centres, and a proactive policy is essential to prevent later damage or even life-threatening situations. Early referral is increasingly important. This articles present guidelines on how to recognize potentially dangerous haemangiomas. The beneficial effect of beta-blockers has resulted in doctors in primary and secondary care being involved in the treatment and follow-up of patients with haemangiomas. ‘KinderHuidhuis’, the Dutch digital platform for specialists, general practitioners, care providers, and patients interested in infant skin problems provides expertise and coaching for doctors involved in the treatment of these patients.

Copyright information

© Bohn, Stafleu van Loghum 2013

Authors and Affiliations

 • J.E.E. Totté
  • 1
 • Corstiaan Breugem
  • 2
 • Marlies de Graaf
  • 2
 • Johan Toonstra
  • 2
 • Martine Raphaël
  • 2
 • Gudele Breur-Raymakers
  • 2
 • Lucienne Speleman
  • 2
 • Hans Breur
  • 2
 • Suzanne Pasmans
  • 2
 1. 1.Centrum voor Aangeboren Vaatafwijkingen Utrecht (CAVU)UMCUtrechtThe Netherlands
 2. 2.

Personalised recommendations