Huisarts en wetenschap

, Volume 56, Issue 2, pp 74–78

Hemangiomen: wanneer en hoe te behandelen

 • J.E.E. Totté
 • Corstiaan Breugem
 • Marlies de Graaf
 • Johan Toonstra
 • Martine Raphaël
 • Gudele Breur-Raymakers
 • Lucienne Speleman
 • Hans Breur
 • Suzanne Pasmans
Nascholing

Samenvatting

Totté JEE, Breugem CC, De Graaf M, Toonstra J, Raphaël MF, Breur-Raymakers GJLM, Speleman L, Breur JMPJ, Pasmans SGMA. Hemangiomen: wanneer en hoe te behandelen. Huisarts Wet 2013;56(2):74-8.

De meeste hemangiomen op de kinderleeftijd hebben een gunstig beloop. Op basis van zorgvuldige anamnese en lichamelijk onderzoek kan de huisarts niet alleen een hemangioom van een vasculaire malformatie onderscheiden, maar ook een inschatting maken van een eventueel verhoogde kans op een gecompliceerd beloop. Bètablokkers zijn effectief gebleken bij hemangiomen en hebben een gunstig bijwerkingenprofiel. Behandeling in een vroeg stadium kan complicaties en zelfs levensbedreigende situaties voorkomen. Vroege doorverwijzing is daarom belangrijk. Dit artikel presenteert aandachtspunten om risicovolle hemangiomen snel te kunnen herkennen.

De goede ervaringen met bètablokkers hebben ertoe geleid dat de behandeling, die tot nog toe was voorbehouden aan expertisecentra, voor een deel kan worden overgedragen aan de tweede, en op termijn ook aan de eerste lijn. Een belangrijke rol daarbij speelt het KinderHuidhuis, een digitaal platform voor specialist, huisarts, verzorger en patiënt dat onder andere voorziet in de coaching van de behandelend arts vanuit het expertisecentrum.

Totté JEE, Breugem CC, De Graaf M, Toonstra J, Raphaël MF, Breur-Raymakers GJLM, Speleman L, Breur JMPJ, Pasmans SGMA. When and how should haemangioma be treated? Huisarts Wet 2013;56(2):74-8.

Most haemangiomas of infancy have a favourable course. With a careful history and physical examination, the general practitioner not only can distinguish between a haemangioma and vascular malformations, but also assess the potentially increased risk of complications. Haemangiomas can be treated effectively with beta-blockers such as propranolol in specialized centres, and a proactive policy is essential to prevent later damage or even life-threatening situations. Early referral is increasingly important. This articles present guidelines on how to recognize potentially dangerous haemangiomas. The beneficial effect of beta-blockers has resulted in doctors in primary and secondary care being involved in the treatment and follow-up of patients with haemangiomas. ‘KinderHuidhuis’, the Dutch digital platform for specialists, general practitioners, care providers, and patients interested in infant skin problems provides expertise and coaching for doctors involved in the treatment of these patients.

Literatuur

 1. 1.
  Kilcline C, Frieden IJ. Infantile hemangiomas: how common are they? A systematic review of the medical literature. Pediatr Dermatol 2008;25:168-73.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 2. 2.
  Hoornweg MJ, Smeulders MJC, Van Der Horst CMAM. Prevalentie en kenmerken van hemangiomen bij jonge kinderen. Ned Tijdschr Geneeskd 2005;149:2455-8.PubMedGoogle Scholar
 3. 3.
  Metry D. Update on hemangiomas of infancy. Curr Opin Pediatr.2004;16:373-7.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 4. 4.
  Haggstrom AN, Drolet BA, Baselga E, Chamlin SL, Garzon MC, Horii KA, et al. Prospective study of infantile hemangiomas: Clinical characteristics predicting complications and treatment. Pediatrics 2006;118:882-7.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 5. 5.
  Chang L, Haggstrom AN, Drolet BA, Baselga E, Chamlin SL, Barzon MC, et al. Growth characteristics of infantile hemangiomas: Implications for management. Pediatrics 2008;122:360-7.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 6. 6.
  Chan YC, Giam YC. Guidelines of care for cutaneous haemangiomas. Ann Acad Med Singapore 2005;34:117-23.PubMedGoogle Scholar
 7. 7.
  Chiller KG, Passaro D, Frieden IJ. Hemangiomas of infancy: Clinical characteristics, morphologic subtypes and their relationship to ethnicity and sex. Arch Dermatol 2002;138:1567-76.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 8. 8.
  Léauté-Labrèze C, Prey S, Ezzedine K. Infantile haemangioma, part II: Risks, complications and treatment. J Eur Acad Dermatol Venereol 2011;25:1254-60.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 9. 9.
  Dubois J, Milot J, Jaeger Bl, McCuaig C, Rousseau E, Powell J. Orbit and eyelid hemangiomas: Is there a relationship between location and ocular problems? J Am Acad Dermatol 2006;55:614-9.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 10. 10.
  Metry DW, Hebert AA. Benign cutaneous vascular tumors of infancy: When to worry, what to do. Arch Dermatol 2000;136:905-14.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 11. 11.
  Frieden IJ, Reese V, Cohen D. PHACE syndrome: The association of posterior fossa brain malformations, hemangiomas, arterial anomalies, coarctation of the aorta and cardiac defects, and eye abnormalities. Arch Dermatol 1996;132:307-11.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 12. 12.
  Drolet BA, Chamlin SL, Garzon MC, Adams D, Baselga E, Haggstrom AN, et al. Prospective study of spinal anomalies in children with infantile haemangiomas of the lumbosacral skin. J Pediatr 2010;157:789-94.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 13. 13.
  Iacobas I, Burrows PE, Frieden IJ, Liang MG, Mulliken JB, Mancini AJ, et al. LUMBAR: association between cutaneous infantile hemangiomas of the lower body and regional congenital anomalies. J Pediatr 2010;157:795-801.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 14. 14.
  Orlow SJ, Isakoff MS, Blei F. Increased risk of symptomatic hemangiomas of the airway in association with cutaneous hemangiomas in a ‘beard’ distribution. J Pediatr 1997;131:643-6.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 15. 15.
  Golitz LE, Rudikoff J, O’Meara OP. Diffuse neonatal hemangiomatosis. Pediatr Dermatol 1986;3:145-52.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 16. 16.
  Boon LM, MacDonald DM, Mulliken JB. Complications of systemic corticosteroid therapy for problematic hemangioma. Plast Reconstr Surg 1999;104:1616-23.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 17. 17.
  Léauté-Labrèze C, Dumas de la Roque E, Hubiche T, Boralevi F, Thambo JB, Taïeb A. Propranolol for severe hemangiomas of infancy. N Engl J Med 2008;358:2649-51.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 18. 18.
  Storch CH. Hoeger PH. Propranolol for infantile haemangiomas: Insights into the molecular mechanisms of action. Br J Dermatol 2010;163:269-74.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 19. 19.
  Itinteang T, Brasch HD, Tan ST, Day DJ. Expression of components of the renin-angiotensin system in proliferating infantile haemangioma may account for the propranolol-induced accelerated involution. J Plast Reconstr Aesthet Surg 2011;64:759-65.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 20. 20.
  De Graaf M, Breur JM, Raphaël MF, Vos M, Breugem CC, Pasmans SG. Adverse effects of propranolol when used in the treatment of hemangiomas: A case series of 28 infants. J Am Acad Dermatol 2011;65:320-7.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 21. 21.
  Hogeling M, Adams S, Wargon O. A randomized controlled trial of propranolol for infantile hemangiomas. Pediatrics 2011;128:259-66.CrossRefGoogle Scholar
 22. 22.
  Raphaël MF, De Graaf M, Breugem CC, Pasmans SG, Breur JM. Atenolol: A promising alternative for propranolol in the treatment of hemangiomas. J Am Acad Dermatol 2011;65:420-1.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 23. 23.
  Westerlund A. Central nervous system side-effects with hyodrophilic and lipophilic beta-blockers. Eur J Clin Pharmacol 1985;28 Suppl:73-6.PubMedCrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn, Stafleu van Loghum 2013

Authors and Affiliations

 • J.E.E. Totté
  • 1
 • Corstiaan Breugem
  • 2
 • Marlies de Graaf
  • 2
 • Johan Toonstra
  • 2
 • Martine Raphaël
  • 2
 • Gudele Breur-Raymakers
  • 2
 • Lucienne Speleman
  • 2
 • Hans Breur
  • 2
 • Suzanne Pasmans
  • 2
 1. 1.Centrum voor Aangeboren Vaatafwijkingen Utrecht (CAVU)UMCUtrechtThe Netherlands
 2. 2.

Personalised recommendations