Huisarts en wetenschap

, Volume 55, Issue 9, pp 412–416 | Cite as

Streptokokken uit groep B bij zwangeren

 • Margriet Folkeringa-de Wijs
 • Janny Dekker
KLINISCHE LES
 • 150 Downloads

Samenvatting

Folkeringa-de Wijs MA, Dekker JH. Streptokokken uit groep B bij zwangeren. Huisarts Wet 2012;55(9):412-6.

Groep B hemolytische streptokokken (GBS) kunnen bij neonaten leiden tot ernstige ziekte of zelfs tot overlijden. In deze klinische les bespreken we de achtergronden van het advies over GBS in de NHG-Standaard Urineweginfecties. Daarbij betrekken we de afspraken tussen kinderartsen en gynaecologen in Nederland en gaan we kort in op de verschillende richtlijnen wereldwijd.

Bij gezonde volwassen vrouwen kunnen GBS bij infectie van de blaas leiden tot mictieklachten. Deze moeten dan worden behandeld als een urineweginfectie. GBS in de fluor is geen reden tot behandeling omdat dit geen zekere veroorzaker is van vaginitis. Wanneer GBS uit de urine van een zwangere worden gekweekt, is er een indicatie voor antibiotica tijdens de partus. Worden GBS gekweekt uit de fluor van een zwangere, dan is er geen duidelijke richtlijn. Ons advies is dan om alert te zijn op mictieklachten, laagdrempelig een urinekweek aan te vragen en degene die de partus begeleidt te informeren.

De strategie van gynaecologen in de westerse wereld om GBSziekte bij neonaten te voorkomen, varieert van screenen van alle zwangere vrouwen tot risicofactor-analyse. De Nederlandse benadering lijkt toe aan een herziening.

Abstract

Folkeringa-de Wijs MA, Dekker JH. Group B streptococcal disease. Huisarts Wet 2012;55(9):412-6

Group B haemolytic streptococci (GBS) can cause serious illness or even death in neonates. This article provides additional information to that provided by the NHG guideline Urinary tract infections and incorporates the Dutch protocol for paediatricians and gynaecologists. Guidelines from other countries are briefly discussed. If GBS are detected in cultures of urine from pregnant women, then antibiotics are indicated during labour; however, there are no guidelines if vaginal swabs from pregnant women are positive for GBS on culture. Physicians should be alert to symptoms of urinary tract infection and send urine samples to be cultured. Strategies for the prevention of GBS disease in neonates in the Western world vary from screening of all pregnant women to risk factor analysis. The Dutch approach needs to be revised. GBS infection in healthy adult women can cause cystitis and dysuria, and should be treated as a urinary tract infection; however, as GBS infection of the vagina does not cause vaginitis, treatment is not necessary.

Literatuur

 1. 1.
  Van Haaren KAM, Visser HS, Van Vliet S, Timmermans AE, Yadava R, Geerlings SE, et al. NHG-Standaard Urineweginfectie (tweede herziening). Huisarts Wet 2005;48:341-52.CrossRefGoogle Scholar
 2. 2.
 3. 3.
  Trijbels-Smeulders M, De Jonge GA, Pasker-de Jong PCM, Gerards LJ, Adriaanse AH, Van Lingen RA, et al. Epidemiology of neonatal group B streptococcal disease in the Netherlands before and after introduction of guidelines for prevention. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2007;92:271-76.CrossRefGoogle Scholar
 4. 4.
  Dekker JH, Boeke AJP, Gercama AJ, Kardolus GJ, Boukes FS. NHG-Standaard Fluor vaginalis (eerste herziening). Huisarts Wet 2005;48:459-66.Google Scholar
 5. 5.
  Edmond KM, Kortsalioudaki C, Scott S, Schrag SJ, Zaidi AKM, Cousens S, et al. Group B streptococcal disease in infants aged younger than 3 months: systematic review and meta-analysis. Lancet 2012;379:547-56.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 6. 6.
  Lewis RFM. Beta-hemolytic streptococci from the female genital tract: clinical correlates and outcome of treatment. Epidemiol Infect 1989;102:391-400.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 7. 7.
  Honig E, Mouton JW, Van der Meijden WI. The epidemiology of vaginal colonisation with group B streptococci in a sexually transmitted disease clinic. Eur J Obstet. Gynecol Reprod Biol 2002;105:177-80.Google Scholar
 8. 8.
  Valkenburg-van den Berg AW, Sprij AJ, Dekker FW, Dörr PJ, Kanhai HH. Association between colonization with Group B Streptococcus and preterm delivery: a systematic review. Acta Obstet Gynecol Scand 2009;88:958- 67.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 9. 9.
  Ohlsson A, Shah VS. Intrapartum antibiotics for known maternal group B streptococcal colonization. Cochrane Database Syst Rev 2009, Issue 3. Art. No.: CD007467.Google Scholar
 10. 10.
 11. 11.
  Cheng PJ, Chueh HY, Liu CM, Hsu JJ, Hsieh TT, Soong YK. Risk factors for recurrence of group B streptococcus colonization in a subsequent pregnancy. Obstet Gynecol 2008;111:704-9.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 12. 12.
  Colbourn TE, Asseburg C, Bojke L, Philips Z, Welton NJ, Claxton K, et al. Preventive strategies for group B streptococcal and other bacterial infections in early infancy: cost effectiveness and value of information analyses. BMJ 2007;335:655-58.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 13. 13.
  Schrag SJ, Zell ER, Lynfield R, Roome A, Arnold KE, Craig AS, et al. Active Bacterial Core Surveillance Team. A population-based comparison of strategies to prevent early-onset group B streptococcal disease in neonates. N Engl J Med 2002;347:233-9.CrossRefGoogle Scholar
 14. 14.
 15. 15.
 16. 16.
  Van den Akker-van Marle ME, Rijnders MEB, Van Dommelen P, Fekkes M, Van Wouwe JP, Amelink-Verburg MP, et al. Cost-effectiveness of different treatment strategies with intrapartum antibiotic prophylaxis to prevent early-onset group B streptococcal disease. BJOG 2005;112:820-6.PubMedCrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn, Stafleu van Loghum 2012

Authors and Affiliations

 • Margriet Folkeringa-de Wijs
  • 1
 • Janny Dekker
  • 2
 1. 1.afdeling HuisartsgeneeskundeUMCGGroningenNetherlands
 2. 2.

Personalised recommendations