Huisarts en wetenschap

, Volume 55, Issue 7, pp 296–300

Veranderingen in bevolkingsonderzoek borstkanker

 • J. M. H Timmers
 • A. L. M. Verbeek
 • M. J. M Broeders
 • G. J. den Heeten
 • H. M. Zonderland
Beschouwing

DOI: 10.1007/s12445-012-0147-y

Cite this article as:
Timmers, J.M.H., Verbeek, A.L.M., Broeders, M.J.M. et al. HUISARTS WETENSCHAP (2012) 55: 296. doi:10.1007/s12445-012-0147-y
 • 129 Downloads

Samenvatting

Timmers JM, Den Heeten GJ, Zonderland HM, Verbeek ALM, Broeders MJM. Veranderingen in het bevolkingsonderzoek borstkanker. Huisarts Wet 2012;55(7):296-300.

In Nederland loopt sinds 1990 een bevolkingsonderzoek naar borstkanker. Het programma geldt als een relatief goed gebalanceerde gezondheidszorgvoorziening en zorgt door vroege detectie en een betere behandeling voor een wetenschappelijk aantoonbare sterftereductie. Recentelijk zijn enkele veranderingen doorgevoerd in het bevolkingsonderzoek om de borstkankerdetectie verder te verhogen. Tevens is het BI-RADS-classificatiesysteem ingevoerd. Er blijkt echter nog onvoldoende aandacht te zijn besteed aan de vertaalslag van deze veranderingen. Met deze bijdrage willen we de wijzigingen in het Nederlandse bevolkingsonderzoek naar borstkanker toelichten. Aan de orde komen de organisatie van het Nederlandse bevolkingsonderzoek, een toename van het aantal verwezen vrouwen, de voor- en nadelen hiervan (een hogere borstkankerdetectie en een stijging in fout-positieve verwijzingen), de BI-RADS-classificatie en de gevolgen van deze ontwikkelingen voor de huisarts en de verwezen vrouw. Tot slot gaan we in op een groot landelijk onderzoek naar de gevolgen van een aangepaste verwijsstrategie voor de veiligheid, de kwaliteit van leven en de kosten. Die aanpassingen moeten uiteindelijk leiden tot een betere selectie van vrouwen die de huisarts naar een mammapolikliniek verwijst.

Abstract

Timmers JM, Den Heeten GJ, Zonderland HM, Verbeek ALM, Broeders MJM. Changes in the Dutch breast cancer-screening programme. Huisarts Wet 2012;55(7):296-300. The Dutch breast cancer screening programme was introduced in 1986-1988 and has played, combined with adequate treatment, an important role in the breast cancer mortality reduction. Changes have recently been made to the programme to further increase the breast cancer detection rate. Also the Breast Imaging Reporting and Data System (BI-RADS) has been introduced to improve communication between specialists. However, it would appear that insufficient attention has been paid to the consequences of these changes. In this article, we describe the changes made to the Dutch screening programme, covering the organisation of programme, the increase in the number of recalled women, the beneficial and harmful effects (i.e. more breast cancers detected and more false positive recalls), the BI-RADS, and the consequences of these developments for general practitioners and the women involved. We also discuss a large national randomised multicenter trial that studies the efficiency of modified assessment strategy that possibly reduces workload for general practitioners and hospital specialists, patient anxiety and costs.

Copyright information

© Bohn, Stafleu van Loghum 2012

Authors and Affiliations

 • J. M. H Timmers
  • 1
 • A. L. M. Verbeek
  • 1
 • M. J. M Broeders
  • 1
 • G. J. den Heeten
  • 2
 • H. M. Zonderland
  • 3
 1. 1.afdeling Epidemiologie, Biostatistiek en HTAUMC St RadboudNijmegenThe Netherlands
 2. 2.Landelijk Referentie Centrum voor BevolkingsonderzoekNijmegenThe Netherlands
 3. 3.AMC, afdeling RadiologieUniversiteit van AmsterdamAmsterdamThe Netherlands

Personalised recommendations