Huisarts en wetenschap

, Volume 55, Issue 3, pp 131–131

Verloskundig actieve huisarts bestaat nog steeds

 • Lud van der Velden
 • Lammert Hingstman
 • Trees Wiegers
 • Raymond Kenens
Huisartsenzorg in cijfers

Copyright information

© Bohn, Stafleu van Loghum 2012

Authors and Affiliations

 • Lud van der Velden
  • 1
 • Lammert Hingstman
  • 1
 • Trees Wiegers
  • 1
 • Raymond Kenens
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations